HUYỆT CHÂM CỨU » Ba kinh dương ở chân

 
TÚC THIẾU DƯƠNG ĐỞM KINH ( 23-09-2018 )

Huyệt : Đồng tử liêu, Thính hội,Thượng quan, Hàm yến, Huyền lư,  Huyền ly, Khúc tân, Suất cốc, Thiên xung , Phù bạch,  Khiếu âm, Hoàn cốt, Bản thần,  Dương bạch, Lâm khấp, Mục song, Chính dinh, Thừa linh, Não không, Phong trì , Kiên tỉnh, Uyển dịch,  Triếp cân. Nhật nguyệt, Kinh môn, Đới mạch, Ngũ khu, Duy đạo, Cự liêu, Hoàn khiêu ,Phong thị, Trung độc , Dương quan, Dương lăng tuyền, Dương giao, Ngoại khâu, Quang minh , Dương phụ , Huyền chung, Khâu khư, Túc lâm khấp, Địa ngũ hội, Hiệp khê ,Túc khiếu âm  


Để lại tin nhắn để được tư vấn