RỐI LOẠN THẦN KINH » Tâm và chữa bệnh tâm

 
CÁC CHỨNG BỆNH TẠNG TÂM ( 08-05-2018 )
SKLS : Tâm khí hư là Tâm.hư yếu về công năng. Suy giảm chức năng vận chuyển huyết và khí, suy giảm chức năng chủ quản tinh thần . Tâm dương hư là  dương khí (năng lượng, sức ấm nóng của Tâm đã hao tổn.Tâm huyết hư:  thiếu máu, có thể lực yếu, bệnh lâu ngày, sinh hoá kém... Tâm âm hư:  do mất tân dịch  theo mồ hôi, ỉa chảy, nôn nhiều hoặc hoả nhiệt thương âm, ốm lâu,  ngũ chí hoá hoả....

TẠNG TÂM TRONG NGŨ HÀNH ( 07-05-2018 )
BS  PHẠM THỊ MAI:    Các bệnh lý liên quan của tạng tâm với các tạng phủ, thường gặp là: Tâm phế cấp, Tâm phế mãn, Hen tim, Phù phổi cấp do tim; Tâm hoả vượng ảnh hưởng đến phế âm, tâm phiền, mất ngủ… ho, ho ra máu; Chứng tâm tỳ lưỡng hư;  Can,tâm âm hư hay can, tâm huyết hư, rối loan tâm thần do tâm caN mất chức nặng chủ quản và sơ tiết điều hoà thần chí; Chứng tâm thận bất giao; Chứng nhiệt ở Tâm chuyển sang Tiểu trường …

TẠNG TÂM, SINH LÝ VÀ BỆNH LÝ ( 05-05-2018 )

BS  PHẠM THỊ MAI : Trong cơ thể, Tâm là đại chủ của 5 tạng 6 phủ. Theo học thuyết Tạng tượng thì Tâm có 2 phần, Phần tạng là cấu trúc của tim, mạch, huyết. Phần này hữu hình, nhìn thấy được.  Phần tượng là chức năng của tim, là tâm khí, sinh lực của tim. Phần này vô hình, không nhìn thấy được.Tâm hữu hình và vô hình đêu liên quan chặt ché với vai trò Tâm chủ huyết mạch Tâm vô hình còn có các hoạt động tinh thần, tình cảm của con người. Tâm là chỗ ở của tinh thần, làm chủ thần minh   


Để lại tin nhắn để được tư vấn