TRA CỨU BÀI THUỐC » I K

 
BÀI THUỐC VẦN K ( Kh ) ( 17-10-2017 )
suckhoeloisong : bài thuốc đông y Cổ phương,bài thuốc vần K ( Kh ), KHƯƠNG HOẠT THẮNG THẤP THANG, KHÁI HUYẾT PHƯƠNG

BÀI THUỐC VẦN K ( Kim ) ( 03-10-2017 )
suckhoeloisong.vn : bài thuốc vần K ( Kim ) KIM QUỸ THẬN KHÍ HOÀN, KIM QUỸ THỰ DỰ HOÀN, KIM THUỶ LỤC QUÂN TIỄN, KIM TOẢ CỐ TINH HOÀN, KIM LINH TỬ TÁN


BÀI THUỐC VẦN I ( 12-09-2017 )
Suckhoeloisong.vn : BÀI THUỐC VẦN I  - ÍCH KHÍ AN THẦN THANG , ÍCH KHÍ KIỆN TỲ THANG ,  ÍCH VỊ THANG  

BÀI THUỐC VẦN K ( 23-08-2017 )
Suckhoeloisong.vn : bài thuốc thang - Khương hoạt thắng thấp, kê minh tán