BỆNH CHUYỂN HOÁ » Ngăn Chặn Nguy Cơ Gây Bệnh

 
Đái Tháo Đường - Ngăn Chặn Yếu Tố Nguy Cơ § 3 Thể dục, thể thao hay tập dưỡng sinh ? ( 11-06-2013 )

DOCTOR MAI :Thể dục, thể thao hay tập dưỡng sinh, bạn chọn môn nào ? Tuỳ theo các vấn đề sau đây : 1.Đối với người béo phì, thừa cân.2. Đối với người tiểu đường có các bệnh kèm.3.Người bị tiểu đường type II béo phì 4.Người bị tiểu đường type I.  5.Tuỳ theo lứa tuổi  và hoàn cảnh.   6. Tuỳ theo điều kiện, thời tiết, khí hậu ...