TÌM HIỂU BỆNH CẤP CỨU » Sốc thuốc

 
DỊ ỨNG THUỐC. SỐC THUỐC, SÔC PHẢN VỆ ( 14-06-2014 )
BS Phạm Thị Mai : Tuỳ theo biểu hiện nặng suy hô hấp, hoặc suy tuần hoàn, hoặc cả hai để dùng thuốc và phương tiện cấp cứu. Nếu có khả năng nhẹ,  chỉ phản ứng dị  ứng da hay đường tiêu hoá thì dùng kháng histamine là chính. Sau đây là bài soạn theo Phác đồ cấp cứu sốc phản vệ của Bộ Y tế ( TT 08 ngày 4-5-1999 của BYT) và Hướng dẫn điều trị sốc phản vệ của National Institute of Allergy and InfectiousDisease/Food Allergy and Anaphylaxis Network 2006