TRA CỨU BÀI THUỐC » T

 
BÀI THUỐC VẦN Th ( Thanh - da cơ ) ( 30-10-2017 )
Suckhoeloisong.vn : bài thuốc thang - bài thuốc Đông y Cổ phương, BÀI THUỐC VẦN Th ( Thanh da, cơ...), THANH PHONG THANG , THANH NHIỆT GIẢI ĐỘC THANG, THANH HUYẾT TIÊU ĐỘC THANG. THANH THẬN DŨ PHONG THANG

BÀI THUỐC VẦN Th ( Thiên ) ( 29-10-2017 )
Suckhoeloisong.vn : bài thuốc đông y Cổ phương, bài thuốc vần Th ( thiên ), THIÊN VƯƠNG BỔ TÂM THANG, THIÊN KIM TAM HOÀNG THANG,  THIÊN KIM TÊ GIÁC TÁN , THIÊN MA CÂU ĐẰNG ẨM,  

BÀI THUỐC VẦN Th ( Thập ) ( 29-10-2017 )
Suckhoeloisong.vn : bài thuốc đông y Cổ phương, bài thuốc vần Th ( thập ), THẬP TOÀN ĐẠI BỔ THANG, thập tử vi kiến trung thang,

BÀI THUỐC VẦN Th ( Thác ) ( 29-10-2017 )
Suckhoeloisong.vn : bài thuốc đông y Cổ phương, bài thuốc vần Th ( thác ) , THÁC LÝ TIÊU ĐỘC TÁN , THÁC LÝ BÀI NÙNG THANG

BÀI THUỐC VẦN T ( Thân, Thần ) ( 23-10-2017 )
Suckhoeloisong.vn : bài thuốc thang - bài thuốc Đông y Cổ phương, BÀI THUỐC VẦN T ( Thân ), THÂN THỐNG TRỤC Ứ THANG , THÂN CHƯỚC THANG, THÂN LỊCH THANG, THẦN HIỆU THANG, THẦN THU VỆ SINH THANG

BÀI THUỐC VẦN T ( Tiên ) ( 21-10-2017 )
Suckhoeloisong.vn : bài thuốc thang - bài thuốc Đông y Cổ phương, BÀI THUỐC VẦN T ( Tiên) - TIÊN PHƯƠNG HOẠT MỆNH ẨM 

BÀI THUỐC VẦN T ( Tê, Tế ) ( 21-10-2017 )
Suckhoeloisong.vn : bài thuốc thang - bài thuốc Đông y Cổ phương, BÀI THUỐC VẦN T ( tê , Tế)  TÊ GIÁC ĐỊA HOÀNG THANG, TẾ SINH THẬN KHÍ HOÀN

BÀI THUỐC VẦN T ( Tử ) ( 17-10-2017 )
Suckhoeloisong.vn : Bs Pham Thị Mai chữa viêm phế quản , bài thuốc đông y Cổ phương,  BÀI THUỐC VẦN T ( Tử) TỨ SINH THANG, TỬ UYỂN THANG 

BÀI THUỐC VẦN T ( Tiểu ) ( 15-10-2017 )
Suckhoeloisong.vn : bài thuốc đông y Cổ phương, bài thuốc vần T ( Tiêu, Tiểu  ) TIÊU LOA HOÀN, TIÊU GAO TÁN, TIÊU SUYỄN THANG

BÀI THUỐC VẦN T ( Thanh phế ) ( 13-10-2017 )
Suckhoeloisong.vn  :  thuốc thanh phế ,  tư vấn Bác sĩ Phạm Thị Mai, 0913 494 474 BÀI THUỐC VẦN T ( Thanh phế )THANH TÁO CỨU PHẾ THANG , THANH PHẾ GIẢI ĐỘC THANG, THANH PHẾ TIÊU ĐÀM ẨM, THANH KHÍ HOÁ ĐÀM HOÀN, THANH LONG TÁN, THANH THỬ ÍCH KHÍ THANG, THANH THƯỢNG BỔ HẠ HOÀN, THANH PHẾ ÂM

BÀI THUỐC VẦN T ( Thất ) ( 11-10-2017 )
suckhoeloisong.vn : bài thuốc đông y Cổ phương , bài thuốc vần T ( Thất ) - THẤT BẢO MỸ NHIÊM ĐƠN, THẤT LY TÁN , THẤT TIẾU TÁN , THẤT KHÍ THANG, THẤT KHÍ THANG 2, THẤT VỊ BACH TRUẬT TÁN 


BÀI THUỐC VẦN T ( Tân ) ( 02-10-2017 )
Suckhoeloisong.vn : bài thuốc vần T Tân ) TÂN GIA HƯƠNG NHU ẨM, TÂN DI TÁN , TÂN DI THANH PHẾ ẨM, TẦN GIAO MIẾT GIÁP TÁN, TÁN HÀN THANG, TÁN NHIỆT THANGBÀI THUỐC VẦN Th ( Thanh - dinh huyết tạng phủ ) ( 27-09-2017 )
Suckhoeloisong.vn : bài thuốc thang - bài thuốc Đông y Cổ phương, BÀI THUỐC VẦN Th ( Thanh - dinh huyết, tạng phủ )


BÀI THUỐC VẦN T ( Tả ) ( 23-09-2017 )
Suckhoeloisong.vn : bài thuốc đông y , vần T , tả kim hoàn

BÀI THUỐC VẦN T ( Tứ ) ( 16-09-2017 )
Suckhoeloisong.vn : bài thuốc vần T ( tứ ), Tứ nghịch thang

BÀI THUỐC VẦN T ( Tư ) ( 16-09-2017 )
Suckhoeloisong.vn : bài thuốc đông y Cổ phương, bài thuốc vần T ( Tư ) TƯ ÂM THANH PHẾ THANG,  TƯ ÂM DƯỠNG HUYẾT THANG, TƯ ÂM GIÁNG HOẢ THANG , TƯ ÂM TIỄN, TƯ HUYẾT, TƯ VINH DƯỠNG KHÍ PHÙ CHÍNH THANG , TƯ NHŨ THANG BÀI THUỐC VẦN T ( Tiểu ) ( 16-09-2017 )
Suckhoeloisong.vn : bài thuốc đông y Cổ phương, bài thuốc vần bài thuốc vần T ( Tiểu ) Tiểu bán hạ thang, Tiểu thanh long thang, Tiểu hãm hung thang, Tiểu kế ẩm tử, TIỂU KIẾN TRUNG THANG

BÀI THUỐC VẦN Th ( Thăng ) ( 30-08-2017 )
Suckhoeloisong.vn : bài thuốc đông y Cổ phương, bài thuốc vần Th ( Thăng ) , THĂNG MA CÁT CĂN THANG, ( THẤU CHẨN GIAỈ BIỂU THANG ), THĂNG ÁP THANG, THĂNG DƯƠNG ÍCH VỊ THANG, THĂNG DƯƠNG TÁN HOÁ THANG

BÀI THUỐC VẦN T ( 22-08-2017 )
Suckhoeloisong.vn : bài thuốcthang - bài thuốc Đông y Cổ phương, BÀI THUỐC VẦN t  Tang cúc ẩm., Tang hạnh thanh Thăng ma cát căn, Tô tử thang , Thấu chẩn giải biểu, Tứ nghịch

BÀI THUỐC VẦN Tr ( 20-08-2017 )
Suckhoeloisong.vnbài thuốc đông y Cổ phương, BÀI THUỐC VẦN Tr ,  TRÚC DIỆP THẠCH CAO THANG -Trẻ em sốt cao về mùa hè, trẻ em sốt kéo dài chưa rõ nguyên nhân; Người già sốt, Người kiêm khí hư, kiêm âm hư;  Những bệnh thời kỳ hồi phục, khí âm hư, nhiệt tà còn lưu lại. TRƯ LINH THANG, TRẠCH TẢ THANG