PHỤ KHOA » VIÊM SINH DỤC

 
NHIỄM HPV SINH DỤC VÀ BỆNH SÙI MÀO GÀ ( 25-11-2017 )
BS Phạm Thị Mai : HPV ( Human Papilloma Virus) là virus lây truyền bệnh  qua đường tình dục.  HPV ( trong đó có bệnh SÙI MỒNG GÀ ) , HIV và herpes tất cả đều là những bệnh lây truyền qua đường tình dục (STIs). Nhưng ba loại virus này gây ra ba bệnh hoàn toàn khác nhau về lâm sàng, huyết thanh và biến chứng.

Để lại tin nhắn để được tư vấn