BỆNH TIÊU HOÁ » Lý Luận_Tỳ Vị

BÀI THUỐC CHỮA TỲ
BÀI THUỐC CHỮA TỲ 


I. CÁC BÀI THUỐC CHỮA TỲ DƯƠNG , TỲ KHÍ HƯ 

 1.Tỳ dương hư hàn :

Bài 1 "
Phụ Quế Lý Trung Thang zz " :  
Tứ Quân Tử Thang.
(Đảng sâm, Bạch truật, Phục linh nn 12 ,Chích cam thảo 9 )
+
 Phụ tử, Bào khương, Sinh khương nn 9,  Trần bì 6, Nhục quế nn 6g, Đại táo 5 quả. 

 2.Tỳ khí hư :

Bài 1  "Tiểu Kiện Trung Thang
Bài 2  "Bổ Trung Ich Khí
Bài 3  "Hoàng Kỳ Kiện Trung
Bài 4  "Quỳ Tỳ Thang:  


3. Tỳ hư thấp khốn

Bài 1 "Sâm Linh Bạch Truật Tán
Bài 2 " Vị Linh Thang"  
Bài 3 "Ngũ Linh Tán"  phối  " Tứ Quân Tử Thang" 

I. CÁC BÀI THUỐC CHỮA TỲ ÂM HƯ
(Phần này sẽ được viết sau )CÁC BÀI KHÁC
Để lại tin nhắn để được tư vấn