HUYỆT CHÂM CỨU » Huyệt Theo Vùng Cơ Thể

CÁC HUYỆT CHÂM CỨU VÙNG ĐẦU MẶT @


CHÂM CỨU CHỮA BỆNH - Bs Mai Đà Nẵng CÁC HUYỆT VÙNG ĐẦU MẶT là các huyệt nằm ở đoạn cuối mach Đốc và sáu đương kinh dương.MẠCH ĐỐC cùng tất cả 6 kinh mạch dương trong cơ thể đều đi từ dưới thân thể lên và kết thúc ở đầu - mặt . ( Ngược lại MẠCH NHÂM cùng với 6 kinh âm thì đi xuống dưới và kết thúc ở phần dưới thân và chân )
HUYỆT CHÂM CỨU VÙNG ĐẦU MẶT

 CHÂM CỨU CHỮA BỆNH - Bs Mai Đà Nẵng

CÁC HUYỆT VÙNG ĐẦU MẶT gồm toàn bộ
1. Các huyệt nằm ở đoạn cuối mach Đốc và đoạn trên mạch Nhâm
2. Sáu đương kinh dương
     ( MẠCH ĐỐC cùng tất cả 6 kinh mạch dương trong cơ thể đều đi từ dưới thân thể lên và kết thúc ở đầu - mặt .   
      Ngược lại MẠCH NHÂM cùng với 6 kinh âm thì đi xuống dưới và kết thúc ở phần dưới thân và chân ). 
3. Ngoài ra còn một số huyệt ngoài kinh gọi là kỳ huyệt


HÌNH TOÀN BỘ HUYỆT VÙNG ĐẦU MẶT:

 

CHƯƠNG TRÌNH MỚI VỀ SỬ DỤNG HUYỆT
1. HỒI PHỤC TỔN THƯƠNG NÃO SAU ĐỘT QUỴ
2. CHỮA LIỆT DÂY 7 NGOẠI BIÊN 
3. CHỮA THIỂU NĂNG TUẦN HOÀN NÃO .
                                                                            CHÂM CỨU CHỮA BỆNH - Bs Mai Đà Nẵng 
                                                                        

CÁC BÀI THUỐC ĐIỀU TRỊ PHỤC HỒI SAU TRÚNG PHONG ( ĐỘT QUỴ ) :

 


Để lại tin nhắn để được tư vấn