BỆNH TIÊU HOÁ » Lý Luận_Tỳ Vị

DANH NGÔN CỔ - NGUYÊN TẮC CHỮA TỲ VỊ


DANH NGÔN CỔ - NGUYÊN TẮC CHỮA TỲ VỊ :   *Sự sống dựa vào hậu thiên, ăn được là quý Trương Tích Thuần /Y học dung trung tham tây lục – Y phương .Kiện Tỳ nên thăng, thông Vị nên giáng. Cho nên chữa Tỳ lấy thuốc táo để thăng đó là nói lấy ánh dương để sưởi ấm. Chữa Vị lấy thuốc nhuận để giáng, cho nên nói mưa móc cho ngấm dần.Thanh – La Hạo Vị khí khi đã bại, trăm thứ thuốc cũng khó gỡ.Y tôn tất độc

 


 DANH NGÔN CỔ - NGUYÊN TẮC CHỮA TỲ VỊ  

Phòng Khám Bệnh Đông _ Tây Y Kết Hợp 
 BS Phạm Thị Mai SƯU TẦM


 *Sự sống dựa vào hậu thiên, ăn được là quý. Trương Tích Thuần /Y học dung trung tham tây lục – Y phương

 * Phép chữa bệnh phải lấy cốc khí trước tiên. Lưu Hoàn Tố - Tố Vấn

 *Dùng ăn để dẹp ốm đau, dùng tình chí đẩy lui tật bệnh, có thể gọi là thầy giỏi. Tôn Tư Mạo, Thiên kim yếu phương

"Y kinh dư luận – Tục Tỳ Vị luận”

 * Chữa bệnh không khỏi, tìm đến Tỳ VỊ mà chữa khỏi rất nhiều.Thận Trai di thư – Biện chứng thi trị

 *Điều lý tỳ vị là vương đạo trong nghề y. Hạn chế ăn uống là bài thuốc tốt đẩy lùi tật bệnh.Đan Khê tâm pháp phụ dư
 * Trăm bệnh trong bốn mùa, Vị khí là gốc.Dịch chẩn Nhất đắc

  * Vị khí khi đã bại, trăm thứ thuốc cũng khó gỡ.Y tôn tất độc

 *Kiện Tỳ nên thăng, thông Vị nên giáng. Cho nên chữa Tỳ lấy thuốc táo để thăng đó là nói lấy ánh dương để sưởi ấm. Chữa Vị lấy thuốc nhuận để giáng, cho nên nói mưa móc cho ngấm dần.Thanh – La Hạo 

 * Thổ vượng thì kim sinh, không phải bo bo giữ Phế. Thủy thăng thì hỏa giáng, đừng tất tưởi ở thanh Tâm. Y học tùng chúng lục – Hư lao luận CÁC BÀI KHÁC
Để lại tin nhắn để được tư vấn