BỆNH TIÊU HOÁ » Ỉa Chảy Cấp Và Mãn

ĐIỀU TRỊ LỴ TRỰC KHUẨN
ĐIỀU TRỊ LỴ TRỰC KHUẨN

Bạn nhấp chuột vào hai bài (chữ đỏ) đọc, trước khi đọc bài nay.
TRIÊU CHỨNG VÀ CHẨN ĐOÁN LỴ TRỰC KHUẨN
BỆNH LỴ TRỰC KHUẨN 

 I.NGUYÊN TẮC ĐIỀU TRỊ

 1.Dùng thuốc Nam :  đối với hể nhẹ và trung bình nhẹ  theo dõi ở nhà, dùng sớm các phương thuốc Nam đơn giản mà hiệu quả

 2.Nhập bệnh viên: thể trung bình có chiều hướng nặng lên và thể  nặng cần nhập viện để  được dùng kháng sinh,  bù đủ nước và điện giải và chữa triệu chứng, biến chứng.

 3. Dùng kháng sinh :

* Không dùng kháng sinh cho thể nhẹ
* Thể trung bình nhẹ : nếu không dùng thuốc Nam có thể dùng các kháng sinh nhẹ, thế hệ cũ.
* Gặp các chủng độc lực manh cần dùng kháng sinh thế hệ mới ngay từ đầu. Vì hiện nay Shigella chủng độc lực manh đã kháng với các thuốc thông thường chữa lỵ trực khuẩn trước đây đã có trong phác đồ điều trị của Bộ Y Tế.

 4. Điều trị toàn diện : nguyên nhân,  triệu chứng, biến chứng, dinh dưỡng và tẩy trủng..
 

II. THUỐC NAM : rất đơn giản, dễ kiếm và hiệu quả
1. Becberin : tinh chế từ cây hoàng đằng.
2.
3.
4.

III. KHÁNG SINH TÂY Y
( được trích từ Bài giảng lỵ trực khuẩn DIEUTRI.VN )

Với các thể nhẹ và vừa thì dùng

Ampicilin:      Người lớn 1g/lần ´ 4 lần/ngày ´ 5 ngày.
Trẻ em 25mg/lần 
´ 4 lần/ngày ´ 5 ngày .

TMP + SMX (Trimethoprim + Sulfamethoxazol):

Người lớn:                TMP 160 mg/lần ´ 2 lần/ngày ´ 5 ngày.
SMX 800 mg/lần 
´ 2 lần/ngày ´ 5 ngày

Trẻ em:                       TMP 5mg/kg nặng/lần ´ 2lần/ngày ´ 5 ngày                                                      SMX 25mg/kg nặng/lần ´ 2lần/ngày ´ 5 ngày

A.Nalidixic: Từ 15 đến 20 mg/kg/lần  x 4 lần /ngày x  5 ngày

Với các thể nặng dùng

Các Quinolone thế hệ 2  như:

Ciprofloxacin:           Người lớn 500mg/lần ´ 2 lần/ngày ´ 5 ngày.

                                   Trẻ em 15mg/kg/lần ´ 4 lần/ngày ´ 5 ngày

Enoxacin:                  Người lớn 200mg/lần ´ 2 lần/ngày ´ 5 ngày.

                                   Trẻ em 5mg/kg /lần ´ 4 lần/ngày ´ 5 ngày

Pefloxacin:                Người lớn 400mg/lần ´ 2 lần/ngày ´ 5 ngày

Ofloxacin:                  Người lớn 200mg/lần ´ 2 lần/ngày ´ 5 ngày

BÀI ĐANG HOÀN THIỆN TIẾP  
 

CÁC BÀI KHÁC
Để lại tin nhắn để được tư vấn