BỆNH TIÊU HOÁ » Lý Luận_Tỳ Vị

HƯỚNG DẪN DÙNG THUỐC CHỮA YẾU TỲHƯỚNG DẪN DÙNG THUỐC CHỮA  YẾU TỲ

I. CHỮA TỲ HƯ HÀN

Nếu mẹ của bé chọn cách điều trị này , thì BS hướng dẫn sử dụng thuốc như sau : 

ĐIỀU TRỊ : bé được chữa 2 kỳ

 1. Chữa tỳ hư hàn  : chữa 1 tháng : 15 thang thuốc. Sắc 1 thang chia uống 2 ngày.Cụ thể như sau :

Thang thuốc 160 g.

+ Buổi sáng :  Cho vào thang thuốc 3 lát gừng lùi ( gừng nướng lên rồi xắt vào 3 lát) 
                  Nước nhất đổ  5 chén , còn 8 phân. 
                  Nước nhì  đổ 4 chén còn 8 phâ
                   Hoà chung, chia 2 phần bằng nhau

+ Mỗi ngày uống : một phần thuốc trên, chia đều 3 lần, giữa hai bữa ăn chính. Khoảng 8 giờ , 15 giờ , 20 giờ.

+ Nghỉ 10 - 15 ngày chữa tiếp giai  đoạn 2 

 2. Bổ tỳ âm - dương

( Tỳ dương là tỳ khí - nói đến chức năng vận hoá, sinh lực của tỳ

Tỳ âm là tỳ cấu tạo thực thể, huyết . tân dịch của tỳ, cấu tạo tốt thì chức năng tốt )

 

( Giá thuốc 80.000 đ x 15 thang  + 120.000 chuyển phát nhanh  = 1.320, 000  

Phương thức thanh toán : qua Ngân hàng Đông Á , theo tài khoản

PHẠM THỊ MAI 0101030916 Ngân hàng Đông Á Đà nẵng 

Vài tiếng sau, có tin nhấn của người chuyển tiền  và số tiền, BS sẽ chuyển phát nhanh , thuốc đến tận nhà.CÁC BÀI KHÁC
Để lại tin nhắn để được tư vấn