HUYỆT CHÂM CỨU » Học thuyết kinh lạc

MÃ HOÁ QUỐC TẾ ĐƯỜNG KINH MẠCH CHÍNH


Suckhoeloisong.vn : Mười hai kinh chính và hai mạch quan trọng được quốc tế mã hoá như sau : kinh phế -LU , kinh  tâm - HT , kinh tâm bào - PC , kinh tiểu trưởng - SI, kinh tam tiêu - TE, kinh đại trường - LI, kinh tỳ - SP , kinh thận -KI , kinh can -LIV , kinh bàng quang - BL, kinh đởm - GB ,  kinh vị -ST , mạch Nhâm - CV và mạch Đốc - GV .
MÃ HOÁ QUỐC TẾ  ĐƯỜNG KINH MẠCH CHÍNH

 

 CÁC BÀI KHÁC
Để lại tin nhắn để được tư vấn