CÁC CHỨNG TÊ LIỆT » Trúng Phong

PHONG LÀ GÌ ?


PHÒNG KHÁM BỆNH ĐÔNG - TÂY Y KẾT HỢP Bác sĩ Mai Đà Nẵng :  bệnh danh trúng phong dùng cho hai thể loại bệnh hoàn toàn khác nhau:-Bệnh  trúng phong thuộc thương hàn  : do phong tà ngoại nhân: -Bệnh trúng phong đột trúng, bán thân bất toại : gây ra tổn thương não phủ.  Nguyên nhân do nội phong là chính . Ngoại tà hay bất nội ngoại nhân đôi khi cũng là nguyên nhân hay yếu tố thúc đẩy gây ra bệnh đột trúng. 

PHONG LÀ GÌ  ?
PHÒNG KHÁM BỆNH ĐÔNG - TÂY Y KẾT HỢP Bác sĩ Mai Đà Nẵng

   Theo lý luận của Y học cổ truyền Đông phương, phong gồm có ngoại phong và nội phong. Tính chất của phong là di chuyển, biến đổi nhanh. Do sự thay đổi áp suất của môi trường, nên phong “chạy“ từ chỗ này sang chỗ khác rất nhanh.
    Phân biệt hai bệnh trúng phong : bệnh danh trúng phong dùng cho hai thể loại bệnh hoàn toàn khác nhau:
-Bệnh  trúng phong thuộc thương hàn  : do phong tà ngoại nhân: 
-Bệnh trúng phong đột trúng, bán thân bất toại : gây ra tổn thương não phủ gây chính là bệnh đột quy, tai biến mạch máu não trong Y học hiện đại , nguyên nhân do nội phong là chính . Ngoại tà hay bất nội ngoại nhân đôi khi cũng là nguyên nhân hay yếu tố thúc đẩy gây ra bệnh đột trúng 

 I.NGOẠI PHONG LÀ GI ? 
    Ngoại phong là gió. Gió là một trong sáu tà khí ngoại nhân ( nguyên nhân bên ngoài ) có trong môi trường khí hậu thiên nhiên. Sáu tà khí đó là phong, hàn, thử, thấp, táo, hoả. Gió phát sinh ra do thay đổi đột ngột của áp suất không khí, tạo ra sự di chuyển của dòng khí từ nơi áp suất cao đến nơi ap suất thấp.
     Thời tiết khí hậu thay đổi 4 mùa, phong hay kết hợp với hàn, nhiệt, thấp để gây nhiều bệnh. Trong số bệnh đó có các bệnh do phong kết hợp với hàn gây nên, được gọi là thương phong ( nhẹ ) và trúng phong ( nặng ) đã được thiên Thương Hàn Luân –  nghiên cứu kỹ. được tóm lược như sau : 
     Cảm phong hàn ( Thương phong ) : Phong hàn vào lạc mạch nông, phần vệ phế , tứ chi, đầu mặt, hầu họng. Đặc trưng : phát sốt, sợ lạnh, đau đầu, mỏi vai gáy rêu lưỡi trắng, mỏng, mạch phù hoặc sác. Căn cứ vào mồ hôi ra hay không ra , mạch phù khẩn hay  phù hoãn mà biết được thực chứng hay hư chứng .Thực chứng thì phát hãn giải biểu. Dùng Ma hoàng thang, Kinh phòng giải biểu thang . Hư chứng thì điều hoà vệ biểu. Dùng Quế chi thang  
     Trúng phong " Thường phong kết hợp với hàn, không truyền từ kinh nông đến kinh sâu, mà phong trực trúng ngay vào phần lý ( khí, doanh, thậm chí ngay ở phần huyết ) qua các kinh sâu, thể hiên như sau :
-Trực trúng vào Thái âm kinh : sợ lạnh,  tứ chi mỏi, cơ bắp đau ê ẩm, bụng trên trướng đầy, không muốn ăn uống, đại tiện lỏng, không khát, lưỡi nhạt rêu trắng, mạch hoãn. Pháp :  ôn trung tán hàn. Dùng : Lý trung thang; Tứ nghịch thang     
- Trực trúng Thiếu âm kinh : muốn nằm, lơ mơ (  tựa như ngủ mà không phải ngủ), không sốt mà sợ lạnh, tứ chi quyết lạnh,  co ro, ẩu thổ, khát muốn uống nóng. tiểu tiện trong mà dài. mạch vi tế. Pháp: phù dương ôn bổ. Dùng Ma hoàng phụ tử tế tân
- Vào Quyết âm kinh: bệnh đã nghiêm trọng, thân mình và chân tay quyết lạnh, không sốt, sợ lạnh, thích đắp chăn, lưỡi nhạt, mạch vi hoặc tế sắp tuyệt. Pháp : Hồi dương cứu nghịch, ôn thông huyết mạch. Dùng Tứ nghich thang,  Đương quy tứ nghịch thang.

II.NÔI PHONG LÀ GÌ ?
    Nội kinh  đã chỉ ra : “trúng phong là không phải phong tà ở ngoài đến mà là do khí ở trong người tự làm nên bệnh”.
    Nội phong gây bệnh trúng phong, cũng có tính chất biến chuyển nhanh, “ chạy” nhanh từ chỗ này sang chỗ khác, do sự  thay đổi áp suất trong dòng máu, ap suất dịch thể trong lục phủ ngũ tang mà sinh bệnh.
   Trong cơ thể phong được sinh ra như thế nào ? :  trong phạm vi bài này , chỉ viết về sự phát sinh phong gây ra đột quỵ 
Bài đang được viết tiếp CÁC BÀI KHÁC
Để lại tin nhắn để được tư vấn