GÓC TÂM HỒN - THƠ HAY

 
...KẺO BỊ TOI ( 16-10-2018 )

BÓNG CHIỀU SA ( 08-10-2018 )

SẮC THU BUỒN ( 08-10-2018 )

MỘT CÕI ĐI VỀ - CUỘC ĐỜI EM ( 01-10-2018 )

HỒN LỠ ,,, ( 01-10-2018 )

NGƯỜI RA ĐI ... ( 25-09-2018 )
Nguyễn Quốc Bình : Giũ áo phong trần buông tước vị / Từ đây bóng gửi ngoài thiên lý / Câu rằng lão bệnh... ấy thường khi/ Giọng hỡi phân ưu càng xót nhỉ/ Đế vững nhìn xa khuất hậu kỳ / Mồ sâu lấp chặt thương đồng chí/ Ai cười, ai khóc... nọ màng chi/ Nhạc tấu thênh thang "Hồn tử sĩ"

GIỮ GÌN TIẾNG VIÊT ( 16-09-2018 )

NGÀY ĐÊM TƯ - VẤN BỆNH MIỄN PHÍ ( 08-09-2018 )
Mai Bacsi : ....Sách cổ thư phòng tuy bản cũ/ Nhưng bài trên mạng mới nguyên toanh/ Chưng men thở ấy còn soong nhỏ/ Triển thuốc giờ đây đã kệ *đoành/ Tỉnh táo ngày đêm tư vấn lệnh/ Mong người khỏi bệnh được an doanh*.
*An doanh có nghĩa là : người may mắn bình yên lâu dài.

UI UI UI ... CẢI LÙI ( 05-09-2018 )
CHUNG ĐÔ  : Đau đầu nhức óc giả làm vui/ Tiếng Việt ngàn năm lại cải lùi  / Tai bịt buồn nghe câu khựa núi/ Mồm che biếng nói tiếng bành chui/ Bùi Hiền ném đá đê đầu cúi / Ngọc Đại tung mù giả mắt đui/ Sự nghiệp đào bồi không lẽ trụi / Phải chăng cũng tại mấy thầy dùi!

KHÙNG , THẠCH SÙNG ( 01-09-2018 )
Nguyễn Quốc Bình : Sợi nắng thua mây quãng mịt mùng/ Cơn trời ngái ngủ đắm không trung/ Cờ vươn giữa phố cờ hai mặt/ Nước nhỏ bên ranh nước một thùng/ Láo nháo dân tình chen với cảnh / Xô bồ chữ nghĩa đậy bằng vung/ Chờ qua bĩ cực... càng thêm bĩ.../ Tắc lưỡi vừa hay tiếng thạch sùng!

NHỠ NGÀY MAI ĐẦY KHỰA ( 18-08-2018 )
Nguyễn Quốc Bình : Nếu lỡ... mai ngày khi thức dậy/ Nhìn quanh, khứa lạ ô đầy rẫy/ Muôn phần uế tạp bỗng đành lây/ Chút mộng an lành thôi khỏi dấy/ Nhọc sức, đàn ông lũng thẳm vầy/ Hoài thân, phụ nữ bùn nhơ sẩy/ Thay nòi cải giống họa rành đây/ Viễn cảnh trăm năm ừ chả mấy!

QUÁN TRỌ TRẦN GIAN ( 17-08-2018 )

THƠ TOÀN T ( 05-08-2018 )

NẮNG NẮNG NẮNG ( 05-08-2018 )

ĐẸP TOẢ RA ( 23-06-2018 )
 Mai Bacsi :  Đạo lý con người dạy bảo ta / Hùng anh dám diệt hết gian tà Surprised / Chuyên cần việc thảo luôn may tới / Sống thiện nhân hiền khó cũng qua / Hướng nội nuôi mầm cho tổ ấm / Ra ngoài học hỏi dưỡng lề nhà / Tình làng nghĩa nước sao cho tốt/ Phật tính nơi mình đẹp toả ra

Để lại tin nhắn để được tư vấn