GÓC TÂM HỒN - THỜI NAY

 
UI UI UI ... CẢI LÙI ( 05-09-2018 )
CHUNG ĐÔ  : Đau đầu nhức óc giả làm vui/ Tiếng Việt ngàn năm lại cải lùi  / Tai bịt buồn nghe câu khựa núi/ Mồm che biếng nói tiếng bành chui/ Bùi Hiền ném đá đê đầu cúi / Ngọc Đại tung mù giả mắt đui/ Sự nghiệp đào bồi không lẽ trụi / Phải chăng cũng tại mấy thầy dùi!

KHÙNG , THẠCH SÙNG ( 01-09-2018 )
Nguyễn Quốc Bình : Sợi nắng thua mây quãng mịt mùng/ Cơn trời ngái ngủ đắm không trung/ Cờ vươn giữa phố cờ hai mặt/ Nước nhỏ bên ranh nước một thùng/ Láo nháo dân tình chen với cảnh / Xô bồ chữ nghĩa đậy bằng vung/ Chờ qua bĩ cực... càng thêm bĩ.../ Tắc lưỡi vừa hay tiếng thạch sùng!

NHỠ NGÀY MAI ĐẦY KHỰA ( 18-08-2018 )
Nguyễn Quốc Bình : Nếu lỡ... mai ngày khi thức dậy/ Nhìn quanh, khứa lạ ô đầy rẫy/ Muôn phần uế tạp bỗng đành lây/ Chút mộng an lành thôi khỏi dấy/ Nhọc sức, đàn ông lũng thẳm vầy/ Hoài thân, phụ nữ bùn nhơ sẩy/ Thay nòi cải giống họa rành đây/ Viễn cảnh trăm năm ừ chả mấy!

QUÁN TRỌ TRẦN GIAN ( 17-08-2018 )

THƠ TOÀN T ( 05-08-2018 )

NẮNG NẮNG NẮNG ( 05-08-2018 )

ĐẸP TOẢ RA ( 23-06-2018 )
 Mai Bacsi :  Đạo lý con người dạy bảo ta / Hùng anh dám diệt hết gian tà Surprised / Chuyên cần việc thảo luôn may tới / Sống thiện nhân hiền khó cũng qua / Hướng nội nuôi mầm cho tổ ấm / Ra ngoài học hỏi dưỡng lề nhà / Tình làng nghĩa nước sao cho tốt/ Phật tính nơi mình đẹp toả ra

...mãi cù cưa .... thêm uất ứa... ( 21-06-2018 )
HAN SY : Một liều thoát khỏi khổ nàn xưa / Hai bước chuồn xa nghĩ cũng vừa/ Ba đoạn tiền tài luôn sấp ngửa / Bốn tầng danh vọng mãi cù cưa/ Năm tòa bổng lộc thênh thang chứa/ Sáu quãng lợi danh thỏa thích lừa/Bảy mộng mơ hoài tâm rực lửa/ Tám điều ứng xử đã làu chưa 

Uất ức trong lòng vẫn phải im . ( 15-06-2018 )
HV - Sao mình chẳng chịu học thằng Kim / Thử chế hạt nhân tạo thế kìm. / Lớn cỡ anh Tàu còn cúi mặt / Mạnh như bác Mỹ phải run tim/ Biển đông vững chí không lo mất/ Núi bắc an tâm chẳng ngại dìm/ Thỉnh thoảng bắn chơi dăm bảy quả…/ Nhưng đừng quên nhé phải “ lai trim”!

SỢ SẼ TEO NÒI - TỦI ĐẮNG BỜ MÔI ( 14-06-2018 )
THỨC TỈNH QUAY VỀ -  Tuôn dòng lệ tủi đắng bờ môi / Há lẽ bày mưu chuyện đã rồi? / Mộ tổ voi giày đành nỡ ngó! / Giang sơn khựa hãm cớ sao ngồi? / Ngàn năm Việt sử nào dung giặc, / Mấy thuở dân ta để tiệt nòi?/ Tỉnh ngộ quay về cùng bá tánh! /Ngai vàng quý vị mãi yên ngôi…

VỨT BỎ SẼ AN NHIÊN ( 13-06-2018 )
Thiện Đức - Muôn đời thọ khổ bởi rồ điên/ Sự xử không ngoan luống não phiền/ Trăm xấu trên đời tâm họa biến / Điều lành giữa cõi ý thư biên/ Do hồn mãi tọa phương vô ngã / Nhân hữu thường lưu trí tại thiền/ Khởi vận từ bi bày thiện nghiệp/Một lòng vứt bỏ sẽ an nhiên./.

TỘI ÁC ĐONG RỒI ( 12-06-2018 )
Butthep  - Vết nhục muôn đời kiếp loạn luân  / Ông trời có mắt dấu đen phần / Dâm tà lỡ dại không ân hận / Loạn bậy gian manh đã bất nhân / Diễn kịch mưu mô nghe khí bựa/  Tấn tuồng dối trá ngửi mùi phân / Gieo nhân quả báo luôn kề cận  / “Tội ác đong rồi cả vạn cân”(*)

VÀO HẠ ( 15-04-2018 )
XHTĐ Trổ màu nắng đỏ biệt ngày xuân / Khúc khải hoàn ca trọn những lần/ Ve thả âm sầu thương bạn lớp / Ran đường ngõ cuốc nhả lời sân / Chào khung cửa mới tình nhân hậu / Sắc cổng trường xưa nghĩa phác thuần/ Hạ đã đang về gieo khắp nẻo/ Chao mình én vẫy hẹn tình xuân./.   Thích Tín Thuận

NHỚ XUÂN ( 09-03-2018 )

TÂM SỰ NGƯỜI THẦY THUỐC ( 27-02-2018 )

Để lại tin nhắn để được tư vấn