THƠ HAY

AI DƠ BẨN HƠN ?KA VE CÃI LÝ

Bán của riêng tôi hạ cớ gì 
Sao người lại trói bắt dìu đi
Ông thèm nịnh nọt cho mình dí
Cậu khát sun xoăn để tớ quì
Mệt mỏi đong đưa chiều khách quí
Âu sầu uốn éo chuộng hàng huy
Ngoài kia chiếm đoạt vơ ngàn tỉ 
Lại chẳng xiềng gông vẫn béo phì
.....................Vũ Tân Thịnh

CHẢ MƯỢN AI.

Tư hữu riêng mình chả mượn ai.
Can chi đàm tiếu thật khôi hài.
Bán trôn nuôi miệng kêu là trái.
Ăn bậy nói càn bảo chẳng sai. 
Bẩn háng ba mùa mưa rửa sạch.
Ô danh vạn kiếp sử lưu hoài.
Quan kia lịch lãm trông là vậy.
Nhơ nhớp còn hơn cái lỗ bài...
............................. Văn Vũ

ĐẠO ĐỨC GIẢ CẦY

Của riêng tôi bán, tội tình gì ?
Ăn bánh trả tiền thỏa thuận đi !
“Nuôi miệng bán trôn” thân gái đĩ
“Nuôi trôn bán miệng” phận quan phì
Căm phường điếm bút trò ma mị
Ghét lũ vong nô thói lạy quì
BOT bẩn chùa điêu vơ bạc tỉ
Sâu dân mọt nước bẩn gia huy !

---------------Văn Cường 

 CỦA RIÊNG TA

Chưa chồng lỗ ấy của riêng ta
Mắc mớ gì ông cấm cứa là
Ngửa bụng giao hòa sai đấy hả
Ăn tiền hối lộ đúng rằng a 
Dơ L một phút làm ngay sạch
Bẩn tiếng muôn năm thẹn tới già
Đĩnh đạc quan quyền che mõm chó
Chờ ngày mặt chuột sẽ lòi ra
Duy Bình Đào

LUẬN LÝ

Cái dơ bẩn nhất gọi là gì?
Chọn lựa tốt xài xấu vứt đi
Chính trực văn minh trân trọng dí
Gian manh ô trượt bảo ban quì
Sống thanh bạch giữ đời yêu quí
Chết quật cường lưu thế phát huy
Bòn rút tà dâm tham bạc tỉ
"Hổ lưu bì" khéo sánh da phì!
Nam Hung Nguyen 
CÁC BÀI KHÁC
Để lại tin nhắn để được tư vấn