THƠ HAY

ÂM - DƯƠNG
GIÁC NGỘ

Sự vật âm dương vốn đủ phần
Xoay tròn thái cực lẽ đều phân
Nghìn năm tích tụ, thời nên khí
Vạn mảnh bồi vun, mới có thần
Ngó lướt, bề ngoài so hẳn lệch 
Suy cùng, gốc rễ hiểu rằng cân
Dùng tâm kiến giải điều chân lý
Ắt đoạn nguồn mê giữa bể trần

Thám Hoa 
Gởi bình luận :

Họ tên Địa chỉ
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận

CÁC BÀI KHÁC
Để lại tin nhắn để được tư vấn