THỜI NAY

ÁNH SÁNG



KHUYÊN ĐỜI…
Họa:
Sống để làm toàn việc bất minh!
Vì đâu hủy hoại cái danh mình?
Oan gia buộc mãi còn nhân tính?
Tội lỗi gieo hoài mụi tánh linh!
Trở bước ăn năn hồn khiết tịnh, 
Quày chân hối cải dạ yên bình.
Lời hay ý đẹp khuyên người tỉnh,
Lịch sử ngàn đời chả dám khinh!

Hàn Nguyên Trinh 
====================

ĐỘC TÔN BẢN NGÃ
Xướng:
Ngang tàng thể hiện cái vô minh
Cứ ngỡ trời cao phải sợ mình
Ngôn xuất ngông cuồng chê lẽ Phật
Tâm bày ngạo mạn giễu tâm linh
Thầy khuyên chuyện đúng mà ngờ vực
Mẹ chỉ điều hay cũng bất bình
Bản ngã to đùng không chế ngự
Mai này ắt sẽ nhận khi khinh!

Tin Vo Tat



 
CÁC BÀI KHÁC
Để lại tin nhắn để được tư vấn