THƠ HAY

CHỰC ÉN N MÙA XUÂNLỖI VÌ THƠ

Chực én mùa xuân chén ực tràn
Nàng chê ảnh ảo não nề chan
Tham lờ mấy bận thơ làm suốt 
Thu phí nhiều phen thi phú càn
Hỏi tết bà ơi đường tỏi hết 
Van nhà lão cạn thóc và nhang
Buồn lơi vạt áo bời luôn dạ 
Tội lũ con thơ tụ lỗi chàng.

Thiện Lê. 2 / 2 / 2019 
CÁC BÀI KHÁC
 •  CÓ GÌ HAY ? (10-02-2019)
 •  GIẤC MÔNG TIÊN (10-02-2019)
 •  CHƠI BÀI CHÒI LÀ CHƠI CHI ? (10-02-2019)
 •  Thơ vui TẾT TỚI MÔNG ,,, (10-02-2019)
 •  TẾT HỎNG (10-02-2019)
 •  THƠ VỀ CON LỢN (10-02-2019)
 •  TỨ KHÚC:CHÚC XUÂN (07-01-2019)
 •  ÁNH SÁNG (16-11-2018)
 •  MINH HIỀN (12-11-2018)
 •  VUA TRẦN THÁI TÔNG (07-11-2018)
 •   THƯỢNG TƯỚNG THÁI SƯ TRẦN QUANG KHẢI (07-11-2018)
 •   HOA HẬU TRÁI ĐẤT 2018 (05-11-2018)
 •  SỐNG CHẬM (05-11-2018)
 •  KHUYẾN MẠI HiA RỒ (22-10-2018)
 •  VÌ - NGHÈO- MƠ- SỐNG .... (21-10-2018)
 • Để lại tin nhắn để được tư vấn