THƠ HAY

CHỰC ÉN N MÙA XUÂNLỖI VÌ THƠ

Chực én mùa xuân chén ực tràn
Nàng chê ảnh ảo não nề chan
Tham lờ mấy bận thơ làm suốt 
Thu phí nhiều phen thi phú càn
Hỏi tết bà ơi đường tỏi hết 
Van nhà lão cạn thóc và nhang
Buồn lơi vạt áo bời luôn dạ 
Tội lũ con thơ tụ lỗi chàng.

Thiện Lê. 2 / 2 / 2019 
CÁC BÀI KHÁC
Để lại tin nhắn để được tư vấn