THƠ HAY

CHUYỆN ĐỐT LÒ
 CHUYỆN ĐỐT LÒ VÀ ĐOÁN MÒ
             
             Butthep 

Bảy khúc củi khô nhặt bỏ lò
Mươi cành mộc ướt vẫn cuồng lo
Thằng ăn bẩn đẫy mề cương cứng
Đứa đớp dơ đầy bụng nổi to
Lũ lợn cho vào quay chảy mỡ
Loài sâu bắt đốt cháy thành tro
Phen này Cụ Tổng nhen hồng lửa 
Gỗ gộc ra sao … chỉ đoán mò 

 .................Butthep hoạ thơ Bút Ảo


MỘT NĂM NHÌN LẠI

Tấm lịch sau cùng chuẩn bị rơi
Năm qua ngó lại tấn trò đời
Nhiều thằng xộ khám vì tham nhũng
Lắm kẻ vào tù bởi hám xơi
Tột đỉnh vinh hoa còn vụ lợi 
Ngôi cao phú quý vẫn thêm lời
Nào hay lưới bủa không đường thoát
Phải chịu cầm giam chớ trách trời

Nguyễn Minh 28/12/2017 
CÁC BÀI KHÁC
 •  Uất ức trong lòng vẫn phải im . (15-06-2018)
 •  SỢ SẼ TEO NÒI - TỦI ĐẮNG BỜ MÔI (14-06-2018)
 •  VỨT BỎ SẼ AN NHIÊN (13-06-2018)
 •  TỘI ÁC ĐONG RỒI (12-06-2018)
 •  VÀO HẠ (15-04-2018)
 •  NHỚ XUÂN (09-03-2018)
 •  TÂM SỰ NGƯỜI THẦY THUỐC (27-02-2018)
 •  XUÂN GIÃ TỪ (25-02-2018)
 •  QUẺ BÓI MẬU TUẤT – 2018 (22-02-2018)
 •  CHÙM THƠ XUÂN TẾT 2018 (18-02-2018)
 •   CHÚC XUÂN THI ĐƯỜNG (18-02-2018)
 •  ĐÓN XUÂN (08-02-2018)
 •  SẮC XUÂN (25-01-2018)
 •  U23 VIỆT NAM SIÊU QUÁ (23-01-2018)
 •  THƯƠNG LẮM (20-01-2018)
 • Để lại tin nhắn để được tư vấn