THƠ HAY

CHUYỆN ĐỐT LÒ
 CHUYỆN ĐỐT LÒ VÀ ĐOÁN MÒ
             
             Butthep 

Bảy khúc củi khô nhặt bỏ lò
Mươi cành mộc ướt vẫn cuồng lo
Thằng ăn bẩn đẫy mề cương cứng
Đứa đớp dơ đầy bụng nổi to
Lũ lợn cho vào quay chảy mỡ
Loài sâu bắt đốt cháy thành tro
Phen này Cụ Tổng nhen hồng lửa 
Gỗ gộc ra sao … chỉ đoán mò 

 .................Butthep hoạ thơ Bút Ảo


MỘT NĂM NHÌN LẠI

Tấm lịch sau cùng chuẩn bị rơi
Năm qua ngó lại tấn trò đời
Nhiều thằng xộ khám vì tham nhũng
Lắm kẻ vào tù bởi hám xơi
Tột đỉnh vinh hoa còn vụ lợi 
Ngôi cao phú quý vẫn thêm lời
Nào hay lưới bủa không đường thoát
Phải chịu cầm giam chớ trách trời

Nguyễn Minh 28/12/2017 
CÁC BÀI KHÁC
 •  Ê Ế Ế .... (16-10-2018)
 •  ...KẺO BỊ TOI (16-10-2018)
 •  BÓNG CHIỀU SA (08-10-2018)
 •  SẮC THU BUỒN (08-10-2018)
 •  HỒN LỠ ,,, (01-10-2018)
 •  NGƯỜI RA ĐI ... (25-09-2018)
 •  GIỮ GÌN TIẾNG VIÊT (16-09-2018)
 •  NGÀY ĐÊM TƯ - VẤN BỆNH MIỄN PHÍ (08-09-2018)
 •  UI UI UI ... CẢI LÙI (05-09-2018)
 •  KHÙNG , THẠCH SÙNG (01-09-2018)
 •  NHỠ NGÀY MAI ĐẦY KHỰA (18-08-2018)
 •  QUÁN TRỌ TRẦN GIAN (17-08-2018)
 •  THƠ TOÀN T (05-08-2018)
 •  NẮNG NẮNG NẮNG (05-08-2018)
 •  ĐẸP TOẢ RA (23-06-2018)
 • Để lại tin nhắn để được tư vấn