THƠ HAY

CÓ GÌ HAY ?NGỌC HOÀNG HỎI, TÁO TRẢ LỜI

Năm rồi chính sự có gì hay?
Khởi tấu: Trần gian nhất thể này...
Đốt củi hô hào dân phục chứ?
Chơi đòn lấp liếm bạn gờm thay...
Vì sao lợi ích hòng phân mảng?
Cũng bởi tài danh xúi ngập mày...
Đổi mới khâu nào cho hữu hiệu?
Ngọc Hoàng biết tỏng ấy xưa nay...

Nguyễn Quốc Bình

 
CÁC BÀI KHÁC
Để lại tin nhắn để được tư vấn