THƠ HAY

CỐ HỒI XUÂN


THƠ VUI CUỐI TUẦN : CỐ HỒI  XUÂN  Bà là goá phụ cố hồi xuân/ Chẳng ngại rong chơi quá lục tuần/ Gặp được bờm thơ danh đĩ miệng/ Nên duyên đôi thẩn rõ phù vân/ Vì ham phỉnh nịnh nên dan díu/ Bởi muốn tòm tem phải nợ trần/ Nhắm mắt đưa chân vào vũng bẩn  / Xưa rày hắn vốn bạc vong ân


CỐ HỒI  XUÂN 

Bà là goá phụ cố hồi xuân
Chẳng ngại rong chơi mới lục tuần
Đã gặp bờm thơ danh đĩ miệng
Nên duyên đôi thẩn sống phù vân
Vì ham phỉnh nịnh nên dan díu
Bởi muốn tòm tem phải nợ trần
Nhắm mắt đưa chân vào vũng bẩn  
Xưa rày hắn vốn bạc vong ân

Bài hoạ THƠ Ngonpham van


CÒN HAM ĐÚ

Rổ rá hai đời cạp méo vênh 
Kèn xuôi trống ngược éo hoà kênh
Do bà thất thập còn ham đú
Tại  lão lười điêu chẳng muốn mần  
Báo sớm đêm dài trơ hến cạn
Tin nhanh tháng trống tõm ao lềnh 
Thôi thì lỡ dại thân cò rạc   
Gặp phải bờm thơ thúi xác ềnh
( lươi thúi xác)

Bài hoạ THƠ Ngonpham van

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
CÁC BÀI KHÁC
Để lại tin nhắn để được tư vấn