THƠ HAY

ĐẸP TOẢ RA


 Mai Bacsi :  Đạo lý con người dạy bảo ta / Hùng anh dám diệt hết gian tà Surprised / Chuyên cần việc thảo luôn may tới / Sống thiện nhân hiền khó cũng qua / Hướng nội nuôi mầm cho tổ ấm / Ra ngoài học hỏi dưỡng lề nhà / Tình làng nghĩa nước sao cho tốt/ Phật tính nơi mình đẹp toả ra
ĐẸP TOẢ RA


ĐỨC PHẬT TRONG LÒNG
...................Mai Bacsi
Đạo lý con người dạy bảo ta
Hùng anh dám diệt hết gian tà Surprised
Chuyên cần việc thảo luôn may tới
Sống thiện nhân hiền khó cũng qua
Hướng nội nuôi mầm cho tổ ấm
Ra ngoài học hỏi dưỡng lề nhà
Tình làng nghĩa nước sao cho tốt
Phật tính nơi mình đẹp toả ra
a j đà Phật
................. Mai Bacsi


ĐỨC PHẬT TỪ BI

Phật pháp nhân từ vẫn chỉ ta
Đường đi dẹp bỏ hết tâm tà
Duyên nồng mãi vẹn, niềm vui tới
Mộng thắm luôn tròn, nỗi khổ qua
Giữ hạt gieo mầm cho ấm cửa
Gìn cây dưỡng lá để êm nhà
Xây tình đắp nghĩa càng tươi đẹp
Sẽ thấy con người một khoẻ ra

a j đà Phật

Hoàng Thiện Nhân 
CÁC BÀI KHÁC
Để lại tin nhắn để được tư vấn