THƠ HAY

DÕI MẮT XEM ĐỜI


ĐLXH  'Xa rời cõi tục bỏ sầu bi / Để biết rằng ta lỡ phận thì...  Dõi mắt xem đời bao bạn quí / Nhìn thân rũ nghiệp lắm tên bì / Thơ Đường nhiễu loạn nghiên tồn thí / Lục bát quay cuồng trải mũ thi / Nhất vận trường niên Rồng nã quỉ / Giờ như bọt biển chứ hơn gì" Bình Thịnh Master Yi

NGỘ
(bài hoạ)

Xa rời cõi tục bỏ sầu bi
Để biết rằng ta lỡ phận thì... 
Dõi mắt xem đời bao bạn quí 
Nhìn thân rũ nghiệp lắm tên bì 
Thơ Đường nhiễu loạn nghiên tồn thí 
Lục bát quay cuồng trải mũ thi 
Nhất vận trường niên Rồng nã quỉ 
Giờ như bọt biển chứ hơn gì 

lý Lâm bình- Bình Thịnh Master Yi

GIỮ ĐƯỢC GÌ?
Lavender 
Thành

Vãn cảnh dương trần thấm luỵ bi
Thời gian vội vã đuổi xuân thì
Muôn đời kẻ chức mưu hèn tị
Vạn lũ nhà quan kế bẩn bì
Lão phủ nhàn du hoà nhịp phách
Phu đò nhã hứng thả vần thi
Nhìn quanh, ngẫm lại... Ai là khổ?
Chẳng biết, rồi mai... Giữ được gì?
.

VÔ THƯỜNG 
(bài hoạ)

Châu Chấu

Vô thường lánh thiện mãn sầu bi 
Dẫu héo thời xuân chẳng ngại thì ..
Trí thoả duyên đời xa chữ tị
Hồn an mệnh số bỏ câu bì
Ông nghè hạ bút tìm tri kỉ
Lãng khách đan vần gặt hảo thi 
Cõi thế rời buông mà chẳng luỵ
Trần ai mất được cũng đâu gì !
. 
Để lại tin nhắn để được tư vấn