THƠ HAY

DƯỢC AN DOANH


Mai Bac Si : Đây là hình PHÒNG KHÁM BỆNH ĐÔNG - TÂY Y KẾT HỢP 64/14 Trần Cao Vân . Thơ NGÀY ĐÊM TƯ - VẤN BỆNH Đông - hè thắm thoắt chạy vòng quanh/ Nhớ lại mình may gặp khúc quành*/ Sách cổ thư phòng tuy bản cũ/ Nhưng bài trên mạng mới nguyên toanh/ Chưng men thở ấy còn soong nhỏ/ Triển thuốc giờ đây đã kệ *đoành/ Tỉnh táo ngày đêm tư vấn bệnh

NGÀY ĐÊM TƯ - VẤN BỆNH

               Mai Bac Si 

Đông - hè thắm thoắt chạy vòng quanh
Nhớ lại mình may gặp khúc quành*
Sách cổ thư phòng tuy bản cũ
Nhưng bài trên mạng mới nguyên toanh
Chưng men thở ấy còn soong nhỏ
Triển thuốc giờ đây đã kệ *đoành
Tỉnh táo ngày đêm tư vấn bệnh
Mong người khỏi bệnh được an doanh*

* Đang giảng dạy  ở ĐH Y Huế, chuyển vào BV Đà Nẵng
* Kệ : giá đựng
*An doanh:  người may mắn bình yên lâu dài

14:06 12/1/2020 :
Đây là hình PHÒNG KHÁM BỆNH ĐÔNG - TÂY Y KẾT HỢP 64/14 Trần Cao Vân 14:06 12/1/2020 : Đây là hình PHÒNG KHÁM BỆNH ĐÔNG - TÂY Y KẾT HỢP 64/14 Trần Cao Vân  
CÁC BÀI KHÁC
Để lại tin nhắn để được tư vấn