THỜI NAY

Ê Ế Ế ....
KHÔNG CHỒNG

(Thơ họa )

Qủa thật dương trần thiếu mấy ông
Dù Tiên cũng ế cảnh chưa chồng
Đêm đêm tủi phận đơn giường ngóng
Sáng sáng than trời lẻ gối trông
Gió lạnh lùng vây mong kẻ ấp
Trăng hờ hững gợi muốn ai bồng
Đồi mơ suối ngọc tràn hoang hoải
Rõ uổng hương đời bỏ phí không .

16/10/2018
DoDucChinh

 KHÔNG VỢ

(Thơ họa )

Kén chọn hay là ế vậy ông
Nhìn quanh chúng bạn đã làm chồng
Hoàng hôn nhóc nhỏ ra vào ngóng
Tối đến thê hiền thấp thỏm trông
Phúc hạnh nào hơn đang vợ ấp
Thiên đường nhất thể có con bồng
Còn sung đủ ruộng cày cho hoải 
Đến lúc mệt rồi thấy số không .

16/10/2018
Mai Bacsi 
CÁC BÀI KHÁC
Để lại tin nhắn để được tư vấn