THỜI NAY

DÍNH HẾT CẢ CHÙM


SUCKHOELOISONG.VN : KINH HOÀNG CO VIT - Hè rinh lão Tập bỏ trong thùng/ Dịch cúm ông đành để nó bung/ Khiến cả trần gian nghèo bất tận/ Làm cho thế giới khổ vô cùng/ Châu Âu lắm kẻ cùng nhau tử/ Mỹ Quốc bao người dính chết chung/ Cô Vít kinh hoàng siêu diệt chủng/ Ngài Trum nổi máu chửi um sùm./. Vancali and Mai Bacsi  April  2020

 DÍNH HẾT CẢ CHÙM

Hè rinh lão Tập bỏ trong thùng

Dịch cúm ông đành để nó bung
Khiến cả trần gian nghèo bất tận
Làm cho thế giới khổ vô cùng
Châu Âu lắm kẻ cùng nhau tử
Mỹ Quốc bao người bị chết chung
Cô Vít kinh hoàng siêu diệt chủng
Ngài Trum nổi máu chửi um sùm

Vancali and Mai Bacsi
 April  2020

 
CÁC BÀI KHÁC
Để lại tin nhắn để được tư vấn