THƠ HAY

Hoá bị còng tay Vĩnh tiếp vào 
ĐÁNG ĐỜI 
Hoá bị còng tay Vĩnh tiếp vào 
Xem rằng tướng ấy phụ công lao 
Mồm kêu bác ái tâm thì vẩn
Miệng nói nam mô trí chỉ đào 
Bẫy trẻ vơ tiền trên mạng ảo 
Lừa thầy vét bạc cậy quyền cao 
Hại bao gia cảnh nhà tan nát 
Gạt lũ con thơ ngã bổ nhào 
HN/8/4/18 
NGUYỄN VĂN ĐỐI

bắt hai tướng .công an ,  công an hoá , công an vĩnh 
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng


ĐÁNG ĐỜI 
Hoá bị còng tay vĩnh tiếp vào 
Xem rằng tướng ấy phụ công lao 
Mồm kêu bác ái tâm thì vẩn
Miệng nói nam mô trí chỉ đào 
Bẫy trẻ vơ tiền trên mạng ảo 
Lừa thầy vét bạc cậy quyền cao 
Hại bao gia cảnh nhà tan nát 
Gạt lũ con thơ ngã bổ nhào 
HN/8/4/18 
NGUYỄN VĂN ĐỐI
 


 
CÁC BÀI KHÁC
Để lại tin nhắn để được tư vấn