THƠ HAY

HỎI TRỜI
HỎI TRỜI

Hèn dân quá khổ  gọi  ông trời...
Tít tận mù mây hãy đến nơi...
Triệu triệu người ngơ đang ngóng đợi...
Muôn ngàn thú dữ vẫn chưa ngơi...
Phuy dầu nướng quỷ dầu đang rực ...
Ngọn lửa thiêu ma lửa vẫn ngời...
Có sạch gian tham loài giặc nội
Hèn dân quá khổ  gọi  ông trời...

 
  Nguyễn Ngọc Báu    
Để lại tin nhắn để được tư vấn