THỜI NAY

...KẺO BỊ TOI 

PHẬN KIẾN

Phận kiến em nào dám dọa voi
Vì chưng bé họng lại đen còi
Ra đường nín miệng e người tát
Đến bãi che mồm sợ kẻ thoi 
Khối lão rằng khinh mà xoắn cẳng
Nhiều anh bởi diễu mới xoăn vòi
Đời nay lẫn lộn vàng thau cả
Phải biết khiêm mình kẻo bị toi .

11/10/2018
DoDucChinh

 
Yêu thích

SỨC MẠNH KIẾN VÀ VOI 
(bài họa)
Uy oai sừng sững hẳn là voi
Chấp chước khinh khi kiến bé còi 
Dậm cẳng e rằng non nửa đá
Giương ngà chắc hẳn một phần thoi
Ngờ đâu bị cắn bung màng nhĩ
Tự thế còn phang gập cuống vòi
Sức mạnh chăng là to thể xác!
Ngang tàng hống hách có ngày toi../.

________________ LT _ Phạm Hồng Thái 
CÁC BÀI KHÁC
Để lại tin nhắn để được tư vấn