THƠ HAY

KHÙNG , THẠCH SÙNG


Nguyễn Quốc Bình : Sợi nắng thua mây quãng mịt mùng/ Cơn trời ngái ngủ đắm không trung/ Cờ vươn giữa phố cờ hai mặt/ Nước nhỏ bên ranh nước một thùng/ Láo nháo dân tình chen với cảnh / Xô bồ chữ nghĩa đậy bằng vung/ Chờ qua bĩ cực... càng thêm bĩ.../ Tắc lưỡi vừa hay tiếng thạch sùng!

 

TIẾNG THẠCH SÙNG

Sợi nắng thua mây quãng mịt mùng
Cơn trời ngái ngủ đắm không trung
Cờ vươn giữa phố cờ hai mặt
Nước nhỏ bên ranh nước một thùng
Láo nháo dân tình chen với cảnh
Xô bồ chữ nghĩa đậy bằng vung
Chờ qua bĩ cực... càng thêm bĩ...
Tắc lưỡi vừa hay tiếng thạch sùng!

Nguyễn Quốc Bình

       .... KHÙNG

Có vẻ mùa thu rứa bị khùng
Như gần viễn cảnh sự lâm chung
Màu tang trắng quấn đầy khung ảnh
Sắc đục ngầu trôi ngập miệng thùng...
Bùn nhão nhoét đè hoa với cỏ
Trăng mờ mịt rớt nẻo cùng thung
Bờ kia liễu rũ trăm dòng lệ
Rỏ xuống càn khôn vũng nước dùng

Pt - Tuyên Phạm


Phan Thành Lanh Mượn cặp kết của huynh Nguyễn Quốc Bình góp vui nhé!

THU CẢM

Muà chở thu sang ẩm giọt cùng
Mộng thường mỏi giấc nỗi riêng chung
Bầu thơ nức nở trong thời bạc
Con chữ chênh vênh trước bọn khùng
Mại quốc, tham ô... nguồn bí sử
Cầu vinh, nịnh bợ... cốt thâm cung
Chờ qua bĩ cực... càng thêm bĩ...
Tắc lưỡi vừa hay tiếng thạch sùng!

Phan Thành Lanh


          .... ĐIÊN  

Thế sự bây giờ thật đảo điên
Niềm tin mất hết bởi kim tiền
Dâng tàu điểm trọng nơi khu chính
Hiến giặc ven vùng ở giới biên
Quốc ngữ nhì nhằng tên Ngọc Đại
Vần âm nhí nhố lão Bùi Hiền 
Theo hùa phá nát non sông Việt 
Tất cả dân mình chớ thản nhiên

Nguyễn Kim Tuyến 31/08/2018

        ...  CHI ?

Đếm những ân tình nguyện khắc ghi
Mà thêm vỡ nát khổ đau vì...
Lời yêu khắc khoải bao lần ngụy ?
Chữ ghét âu sầu mấy bữa si
Phải giận tâm hồn chưa phút nghĩ
Hay buồn số phận mãi hàn vi
Thôi đành bậu trả ưu phiền ý
Lẳng lặng, quay về đã hết chi ?

HN 31.08.2018

 THU ĐAU

Con chữ chênh vênh trước bọn khùng

Não già hay phải trứng gà ung???
Cua Qua vũng đục cầu ai bắc
Quả Của thầy thơm tán kẻ dùng
Cố đấm làm chi xôi nấu sạn
Cầm bằng há để miệng nhai sung
Lợi đâu răng cắm lung lay chửa 
Hại mớ tiền dân nỗi tức bùng

Pt - Tuyên Phạm 
CÁC BÀI KHÁC
Để lại tin nhắn để được tư vấn