THƠ HAY

...mãi cù cưa .... thêm uất ứa...


HAN SY : Một liều thoát khỏi khổ nàn xưa / Hai bước chuồn xa nghĩ cũng vừa/ Ba đoạn tiền tài luôn sấp ngửa / Bốn tầng danh vọng mãi cù cưa/ Năm tòa bổng lộc thênh thang chứa/ Sáu quãng lợi danh thỏa thích lừa/Bảy mộng mơ hoài tâm rực lửa/ Tám điều ứng xử đã làu chưa 

LƯA THƯA
[Toán]

Tám điều ứng xử đã làu chưa
Bảy bổng mất rồi giữa gió mưa
Sáu điệu ca hoài thêm ngáy ngứa
Năm làn dạo miết mãi đòng đưa
Bốn năm tục lụy đau lòng chứa
Ba cuộc trầm luân khó dạ vừa
Hai sắc trắng đen đời khó dựa
Một liều thoát khỏi khổ nàn xưa

Một liều thoát khỏi khổ nàn xưa
Hai bước chuồn xa nghĩ cũng vừa
Ba đoạn tiền tài luôn sấp ngửa
Bốn tầng danh vọng mãi cù cưa
Năm tòa bổng lộc thênh thang chứa
Sáu quãng lợi danh thỏa thích lừa
Bảy mộng mơ hoài tâm rực lửa
Tám điều ứng xử đã làu chưa

HANSY 
CÁC BÀI KHÁC
 •  NẮNG NẮNG NẮNG (05-08-2018)
 •  ĐẸP TOẢ RA (23-06-2018)
 •  Uất ức trong lòng vẫn phải im . (15-06-2018)
 •  SỢ SẼ TEO NÒI - TỦI ĐẮNG BỜ MÔI (14-06-2018)
 •  VỨT BỎ SẼ AN NHIÊN (13-06-2018)
 •  TỘI ÁC ĐONG RỒI (12-06-2018)
 •  VÀO HẠ (15-04-2018)
 •  NHỚ XUÂN (09-03-2018)
 •  TÂM SỰ NGƯỜI THẦY THUỐC (27-02-2018)
 •  XUÂN GIÃ TỪ (25-02-2018)
 •  QUẺ BÓI MẬU TUẤT – 2018 (22-02-2018)
 •  CHÙM THƠ XUÂN TẾT 2018 (18-02-2018)
 •   CHÚC XUÂN THI ĐƯỜNG (18-02-2018)
 •  ĐÓN XUÂN (08-02-2018)
 •  SẮC XUÂN (25-01-2018)
 • Để lại tin nhắn để được tư vấn