THƠ HAY

NÊN TỰ THÚ


 - THƠ VẦN U, ĐỘC VẬN U - thơ vui về con rùa Sao người chẳng sáng lại đần ngu ?/ Não chập thần kinh đứt bị đù / Tại thuở vừa sinh ăn cám khú / Hay thời đã lớn học mù khu / Dâm tà loạn bậy xong còn đú/ Dã thú hành hung sẽ bị tù/ Có lúc tên khùng nên tự thú/ Loài rùa dốt nát ở trong mu

NÊN TỰ THÚ
Thơ vui

Sao người chẳng sáng lại đần ngu ?
Não chập thần kinh đứt bị đù
Tại thuở vừa sinh ăn cám khú        
Hay thời đã lớn học mù khu 
Dâm tà loạn bậy xong còn đú
Ác hiểm hành hung sẽ bị tù
Có lúc tên khùng nên tự thú
Loài rùa dốt nát ở trong mu

Butthep 
CÁC BÀI KHÁC
 •   THƠ VỀ MỐI TÌNH CHUỘT (26-05-2018)
 •   ĐẺ CON BỞI KỲ NHÔNG (21-05-2018)
 •  TUỔI PHƯỢNG HỒNG (17-05-2018)
 •  DÕI MẮT XEM ĐỜI (03-05-2018)
 •  TỆ TỆ TỆ (01-05-2018)
 •   AN NHIÊN (30-04-2018)
 •  HỎI TRỜI (30-04-2018)
 •   SAO TA KHÔNG TRÒN NGAY TỰ TRONG TÂM (27-04-2018)
 •  NGU ÁC VÀ ĐIÊN RẤT NGUY HIỂM (22-04-2018)
 •  VÀO HẠ (15-04-2018)
 •  CÓ MỘT NGƯỜI BẠN NHƯ THẾ (13-04-2018)
 •  Hoá bị còng tay Vĩnh tiếp vào (08-04-2018)
 •  THẤY MÀ GHÊ (04-04-2018)
 •  MỘNG BAN CHIỀU (31-03-2018)
 •  CHÁY CHUNG CƯ (26-03-2018)
 • Để lại tin nhắn để được tư vấn