THỜI NAY

NGƯỜI RA ĐI ...


Nguyễn Quốc Bình : Giũ áo phong trần buông tước vị / Từ đây bóng gửi ngoài thiên lý / Câu rằng lão bệnh... ấy thường khi/ Giọng hỡi phân ưu càng xót nhỉ/ Đế vững nhìn xa khuất hậu kỳ / Mồ sâu lấp chặt thương đồng chí/ Ai cười, ai khóc... nọ màng chi/ Nhạc tấu thênh thang "Hồn tử sĩ"

HỒN TỬ SĨ

Giũ áo phong trần buông tước vị
Từ đây bóng gửi ngoài thiên lý
Câu rằng lão bệnh... ấy thường khi
Giọng hỡi phân ưu càng xót nhỉ
Đế vững nhìn xa khuất hậu kỳ
Mồ sâu lấp chặt thương đồng chí
Ai cười, ai khóc... nọ màng chi
Nhạc tấu thênh thang "Hồn tử sĩ"

Nguyễn Quốc Bình


ĐỜI CƯ SĨ

Duyên trần đã hết nhường hư vị
Trải những ưu phiền xuôi vạn lý
Tiếng kệ siêu hồn ngẫm khổ chi
Lời kinh dẫn đạo nghe buồn nhỉ
Dù men nhục giới chẳng phai kỳ
Dẫu bụi sa trường khôn nản chí
Đã hưởng chân thiền chú đại bi
Tâm hằng chắc mẩm thành cư sĩ

Nguyễn Kiệm

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, bộ vét và văn bản
 

BÁC EM ĐÃ RA ĐI THẬT RỒI.

Bác kềnh ra chết giữa mùa thu
Gia quyến đau thương khóc ngỡ mù
Ngay cảnh nhà ta còn lộn xộn
Đúng thời chuyện nước vẫn lu bu
Nghe tin sét đánh dân ngồi nhổm
Mượn cớ trời ghen kẻ xáp hù
Bác sĩ trăm người quanh chẩn đoán
Chữa hoài ứ khỏi biệt trần du

Lí Lắc. 21/09/2018

VĂN ĐIẾU

Tiễn người an nghỉ giấc ngàn thu
Viễn cảnh trời nam sẽ rối mù
Đảng tiếc thương anh đời nghiệp vãn
Dân bàn tội gã chuyện ruồi bu
Nhìn xem tứ trụ còn ba chú
Thập giá chờ mong tặng kẻ thù
Tổ quốc mai này thôi lũng đoạn
Công bằng xã hội mãi nhàn du.

TN
Chia buồn cùng gia đình bác.Góp vui cùng muội Lí Lắc nhé

BÁC ĐI RỒI BÁC TRỞ LẠI 
---
Giả biệt dương trần trọn giấc thu 
Cầu mong bác vượt khỏi mây mù 
Toàn dân mến mộ kêu hờn bão 
Cả nước nghi ngờ nói dọa bu.. 
Sắc đổi thân thay trừ kẻ láo 
Thần yên trí tỉnh loại quân hù 
Nhà an Tổ Quốc mang tình nghĩa 
Chú nguyện hương hồn bước viễn du 
----
TKN Đào Liên 
21.09.2018
---------
Xin chia buồn cùng Gia Đình Bác 
Trần Đại Quang 
Rồi bác sẽ trở lại bằng sắc thân mới 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

TÂY DU KÝ

Nghe đồn ngã bệnh trước vài thu
Báo chí tung thêm trận hỏa mù
Thân nhiễm vi trùng do kiến đốt
Miệng sùi nước dãi tại người bu
Làm quan nửa kiếp nào ưa dọa
Tích đức mươi năm chẳng cậy hù
Nay “Trẫm” băng hà tuy xót của
Nhưng đành phải xuống quỉ môn du

Lí Lắc. 22/09/2018

QUỐC TANG.

Cả tỉnh Ninh Bình bận lễ tang
Dọn hơn mẫu rưỡi đất ven làng
Nơi dùng xe cuốc hầu cho phẳng
Chỗ lấp mương đào vốn bỏ hoang
Long tĩnh chưa mua thì quận biếu
Điếu văn sắp đọc bỗng thầy gàn
Lựa giờ hạ thổ cung hoàng đạo
Tí, Sửu, Dần, Mùi, Tuất…cũng sang.

Lí Lắc. 25/09/2018

 
CÁC BÀI KHÁC
Để lại tin nhắn để được tư vấn