THƠ HAY

NHỠ NGÀY MAI ĐẦY KHỰA


Nguyễn Quốc Bình : Nếu lỡ... mai ngày khi thức dậy/ Nhìn quanh, khứa lạ ô đầy rẫy/ Muôn phần uế tạp bỗng đành lây/ Chút mộng an lành thôi khỏi dấy/ Nhọc sức, đàn ông lũng thẳm vầy/ Hoài thân, phụ nữ bùn nhơ sẩy/ Thay nòi cải giống họa rành đây/ Viễn cảnh trăm năm ừ chả mấy!

NẾU ĐIỀU ĐÓ XẢY RA!

Nếu lỡ... mai ngày khi thức dậy
Nhìn quanh, khứa lạ ô đầy rẫy
Muôn phần uế tạp bỗng đành lây
Chút mộng an lành thôi khỏi dấy
Nhọc sức, đàn ông lũng thẳm vầy
Hoài thân, phụ nữ bùn nhơ sẩy
Thay nòi cải giống họa rành đây
Viễn cảnh trăm năm ừ chả mấy!

.......................Nguyễn Quốc Bình

VÌ LỢI ÍCH TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI

Tai nghe thống thiết lời vang dậy
Bá nghiệp tiền nhân đành phụ rẫy
Hỏi sẽ rinh rang trọng phúc vầy
Hay rồi ngắc ngoải oan tình dấy
Voi gầm trước mả ngập thù vây
Cáo lẫn sau vườn nguy bước sẩy
Sử chép ngàn trang sót một bầy
Giang sơn gán nợ đau lòng mấy!

...............................Minh Thái

NHÌN LỊCH SỬ HỎI TƯƠNG LAI

Lí luận đưa nền kinh tế dậy
Nhưng mà hệ lụy ôi đầy rẫy
Thâm thù oán hận nhiễm rồi lây 
Ảo mộng xâm lăng còn muốn dấy
Trải những thăng trầm đã có vầy...
Làm thêm chẳng ích còn như sẩy...
Bành ra bá chủ rõ là đây 
Lịch sử ngàn năm thì chả mấy.

...............................Trung Lê

DẬY MÀ ĐI

Hãy tháo cùm gông mà đứng dậy
Sao còn e ngại và run rẩy
Muôn đời giặc cướp cứ tham gây
Một bận mình sai là khổ dấy
Con cháu hoang mang bởi mắc lầy
Quê nhà loạn lạc vì sơ sẩy
Chiêu trò chiếm đoạt rõ ràng đây
Nước Việt suy vong buồn kể mấy!!!

.................................Tin Vo Tat

 


 
CÁC BÀI KHÁC
Để lại tin nhắn để được tư vấn