THƠ HAY

QUÁN TRỌ TRẦN GIANQUÁN TRỌ TRẦN GIAN
 
QUÁN TRỌ TRẦN GIAN
( Ta thấy gì và làm gì )
                           Mai Bacsi 
Tìm trăng đáy giếng, hỏi trăng mô
Đạo sáng rồng bay, chịu ở hồ ? 
Khách tại nhà thuê chê uế trọc
Người qua quán trọ trách dơ ô 
Thơ dòng mát suối, quên đời thực 
Pháp huệ tinh miền, biến hư vô 
Ngộ cuộc phù sinh, tan bởi hợp 
Giao nhân nghĩa sống đẹp đời tô 
                              Bài hoạ

CÕI BÌNH YÊN
                Hàn Nguyên Trinh.
TÌM cõi bình yên giống mặt HỒ
ĐẠO tràng trấn tĩnh niệm Nam MÔ
KHÁCH mơ được xóa tâm dơ bẩn
NGƯỜI muốn xa rời chốn trược Ô
THƠ diệu thông tường câu bát ái
PHÁP huyền thấu đặng lý hư VÔ
NGỘ ra chánh pháp Thầy soi dẫn
GIAO họa thi Đường sắc điểm TÔ.

.................................Bài hoạ

HẢO Ý
              Kim Cúc Thanh Ngân
TÌM đâu nước lã khuấy nên hồ
ĐẠO đức nơi mình kiếm nẻo mô
KHÁCH tục bao vì xa tính trược
NGƯỜI tu mấy kẻ thoát tâm ô
THƠ hoà trọn lý đời không - có
PHÁP khởi chung tình ý hữu - vô 
NGỘ biến tùng quyền nương chính nghĩa 
Giao hoà hảo tính nguyện bồi tô .

.................................Bài hoạ

THƠ PHÁP NGỘ GIAO
             ĐĐ.Thích Trung Hiếu

TÌM hư thực mãi, đáy trăng HỒ
ĐẠO vốn tâm bình, chẳng ở MÔ
KHÁCH nổi sông sầu qua tục uế
NGƯỜI chìm biển khổ đến trần Ô
THƠ thiền quyện suối, buông hình hữu
PHÁP tịnh hòa dòng, trụ tướng VÔ
NGỘ lẽ phù sinh, duyên giả hợp
GIAO lòng bác ái, gửi đời TÔ

                         Bài xướng

 

 

 


 
CÁC BÀI KHÁC
Để lại tin nhắn để được tư vấn