THỜI NAY

SẮC THU BUỒNSẮC THU BUỒN

Nắng gửi dòng trôi những giọt VÀNG
Thu về TÍM cả mộng chiều hoang
Còn vương sóng gợn XANH bờ liễu
Vẫn hẹn đường rơi ĐỎ lá bàng
Một dải mây HỒNG che nỗi nhớ
Đôi làn khói BẠC phủ tình mang
Người xa khuất nẻo lòng CAM đợi
Để TRẮNG niềm tin hận lỡ làng

Nguyen Hang 
CÁC BÀI KHÁC
Để lại tin nhắn để được tư vấn