THỜI NAY

SỐNG CHẬM 
Phạm Khách
ẨN SĨ CA

Sáng tách trà thơm tiện ngắm hoa

Thiên đường tại chỗ chớ đâu xa
Lô nhô thảo thụ cong đường bướm
Ríu rít chim muông đệm tiếng gà
Cảnh trí sơn hồ ... tranh thủy mặc
Tâm tình kẻ sĩ ... áng thơ ca.
Ngoài kia thế thái hăng giành giựt
Giựt mãi chưa xong đã thấy già.

Phạm Khách 03.11.18
 
CÁC BÀI KHÁC
Để lại tin nhắn để được tư vấn