THƠ HAY

TỆ TỆ TỆĐƯỜNG QUAN LỘC

Thăng đường chóng vánh nhờ QUAN HỆ
Số dách luôn là ngôi HẬU DUỆ 
Chẳng có bà con hoặc ruột rà
Phải chi ngọc báu hay TIỀN TỆ 
Kẻ sỹ bây giờ gặp vận đen 
Thứ bậc cuối cùng cho TRÍ TUỆ 
Bởi hết họ hàng lẫn cháu con 
Ưu tiên vẫn cứ kêu ĐỒ ĐỆ

Ưu tiên vẫn cứ kêu ĐỒ ĐỆ
Bố thí ngôi quèn anh TRÍ TUỆ 
Cửa hậu nượp nườm lắm quế sâm
Lòng kho chất chứa bao TIỀN TỆ 
Con dòng cháu giống thị tương lai
Tuổi trẻ tài cao là HẬU DUỆ 
Tiếu ngạo làm sao chuyện ghế ngồi
Thăng đường chóng vánh nhờ QUAN HỆ

HANSY

Không có văn bản thay thế tự động nào.
 
 
BẬC ANH TÀI

Vẫn giữ lưu truyền bao THẾ HỆ
Ngàn năm sáng rỡ ngời TINH DUỆ
Hùng thiêng rộng lớn tựa hương ngà
Đức vọng cao vời hơn THƯỢNG TỆ
Vững dạ kiên cường chí lẹ nhanh
Bền tâm mạnh mẽ hồnTHÔNG TUỆ
Nằm gai nếm mật chẳng lay sờn
Đượm mãi thanh lòng trong NGHĨA ĐỆ

Đượm mãi thanh lòng trong NGHĨA ĐỆ
Chuyền trao dũng khí khinh TIỀN TỆ
Ngàn sau học hỏi dệt kiên cường
Vạn thuở trau dồi ươmTRÍ TUỆ
Những bậc anh tài dạ sắc son
Từng trang tuấn kiệt lòng TINH DUỆ
Ngời gương sáng tựa ánh sao trời
Vẫn giữ lưu truyền bao THẾ HỆ.

Hà Thu Nguyên
 
 
 


 
CÁC BÀI KHÁC
Để lại tin nhắn để được tư vấn