THƠ HAY

THÀNH NGỮ TIẾNG VIỆT TRONG THƠ ĐƯỜNG LUẬT (2)



THÀNH NGỮ TIẾNG VIỆT TRONG THƠ ĐƯỜNG LUẬT  (2)

ĂN

ĂN VÓC HỌC HAY thuở nhập trường 
ĂN ĐỀU TIÊU PHẲNG mãi còn hương 
ĂN ĐỜI Ở KIẾP luôn nguyên lượng
ĂN XÓ MÓ NIÊU dễ nát đường 
ĂN GIÓ NẰM SƯƠNG nhiều cảnh tượng
ĂN BỜ Ở BỤI lắm điều vương 
ĂN CHUNG NẰM CHẠ tùm lum hướng
ĂN BẮC MẶC NAM điệu phải tường

ĂN CƯỚP CƠM CHIM sẽ bất tường 
ĂN THỪA NÓI THIẾU khổ hoài vương 
ĂN GIAN NÓI DỐI đời tung chưởng
ĂN CÓ NÓI KHÔNG chúng chặn đường 
ĂN CHỰC NẰM CHỜ phai sắc ngưỡng*
ĂN NHỜ Ở ĐẬU nhạt mùi hương 
ĂN MÀY DĨ VÃNG ôi là chướng
ĂN TỐI LO MAI khó sống trường

HANSY
*mức

 THÚY KIỀU

LIỄU YẾU ĐÀO TƠ nỗi đoạn trường
MẶT HOA DA PHẤN có còn hương.
CHIM SA CÁ LẶN chìm dâu bể
BÈO DẠT MÂY TRÔI thẹn tổ đường.
VẠ GIÓ TAI BAY tình chịu lỡ
BÌM LEO DẬU ĐỔ tội đành vương.
CẦM KỲ THI HỌA đời lưu lạc
NGÔN HẠNH CÔNG DUNG có tỏ tường ?

Tú Bánh Chè

MẤY AI TƯỜNG…

LEO ĐÈO “ PHƯỢT” DỐC tới sa trường
ĐẠN NỔ BOM RƠI chẳng thấy hương
DÃI GIÓ DẦM SƯƠNG thành lạc hướng
NGĂN SÔNG CẤM CHỢ kiếm đâu đường
ĂN NGON MẶC ĐẸP đâu ra hưởng
MA DẠI THÂN TÀN vẫn chịu vương
NHỨC ÓC ĐINH TẠI bom lại vướng
VÀO SINH RA TỬ mấy ai tường

Huy Thong Pham

 
KIẾP NGƯỜI
Huy Thong Pham
"Gạn đục khơi trong". Ở cõi đời
"Bên trời góc bể". tới muôn nơi
"Quạt nồng ấp lạnh." trao bao chuyện
"Gió táp mưa sa." gửi mấy lời
"Gió táp mưa sa." gửi mấy lời
" Nước chảy hoa trôi." nơi cuối đất
"Cầm kỳ thi họa." tận chân trời
"Nài hoa ép liễu." thêm dang dở
"Bể Sở sông Ngô". kiếp khổ ơi !


 
CÁC BÀI KHÁC
Để lại tin nhắn để được tư vấn