THƠ HAY

THẤY MÀ GHÊ
MƯỜI HAI CON GIÁP

tại hòn Đấu Hải Phòng.

Mười hai tượng Giáp nghĩ mà ghê
Khéo trách Công ty quá ngứa nghề
Nỡ để tô hô bao kẻ chế
Còn mang váy mặc lắm người chê
Tiền hao sức tổn càng thêm tệ
Khách chửi tai nghe thật quá ê
Cho vào kho chứa như hàng ế
Cũng muốn lời to hắn ấy mê.,.

Huy Thong Pham

  
CÁC BÀI KHÁC
Để lại tin nhắn để được tư vấn