THƠ HAY

Thơ NIỀM TINNIỀM TIN
(Họa bài TRÁCH PHẬN của Hương Nguyên)

Khối kẻ bình thường của vẫn đeo
Tài hoa như bạn sá chi nghèo
Khôn ngoan bươm trải tiền đâu thiếu
Tháo vát chuyên cần bạc ắt theo
Chân cứng đâu e gai đất khách
Tay chai há ngại đám rong bèo
Dầy công chăm bón cây cho trái
Hạt mẩy căng mầm thỏa sức gieo


TRÁCH PHẬN
(Bài xướng của Hương Nguyên)

Trách khổ sao hoài quạnh quẽ đeo
Làm ăn thất bại oải thân nghèo
Vô cầu mấy bận tiền đâu giữ
Phá sản bao lần nợ mãi theo
Nhụy rã ,hoa tàn đau thể xác
Hồn nao ,dạ úa rũ thân bèo 
Đâu ngờ phận hẩm đời tan nát 
Hạnh phúc xa vời viễn cảnh gieo 
CÁC BÀI KHÁC
Để lại tin nhắn để được tư vấn