THƠ HAY

Thơ và câu đối THẾ THỜI


Suckhoeloisong : "Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế"  Ngô Thời Nhậm

Thơ và câu đối  THẾ THỜI


vi.wikipedia."Sau khi nhà Tây Sơn mất, các võ tướng và một số quan văn bị giải về Hà Nội để bị xử phạt đánh bằng roi ở Văn Miếu, trong số đó có Phan Huy Ích và Ngô Thì Nhậm. Chủ trì cuộc phạt đánh đòn đó là Đặng Trần Thường.

Vốn có thù riêng, Đặng Trần Thường kiêu hãnh ra vế câu đối cho Ngô Thì Nhậm:

Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai

Ngô Thì Nhậm khảng khái đáp:

Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế" 


ĐLXH :

THẾ THỜI

Hóng hớt hồi hôm họng…héo heo
Ngó nghiêng nghĩ ngợi ngẩn ngơ…nghèo
Tam tòng tớ tính toàn tơi tả
Đạo đức đâu đây đổ đốn đeo
Chém chú chửi cha chè chẽo choẹt
La làng lật lọng lưỡi lèo leo
Miên man mộng mị mình mong mỏi
Thư thái thảnh thơi thì thuận theo
===========================
Lê Trung Phong (Lee TP-MIT)


THIÊN THỜI

Hớt ha hớt hải hẻo hèo heo 
Ngúng nguẩy ngờ nghi ngộ ngặt nghèo 
Là lượt lả lơi lò lỏng lẻo
Đòng đưa đùn đẩy đá đòi đeo 
Rỗ riềng ra rã rồi ru réo
Lý luận lắm lời lỡ lộ leo 
Dai dẳng dãi dầu dư dặt dẹo
Thiên thời thong thả thế tùy theo

HANSY
 

 


 
CÁC BÀI KHÁC
Để lại tin nhắn để được tư vấn