THƠ HAY

Thơ, TÌNH YÊU SON SẮTPHẬN ĐÃ AN BÀI

Vì yêu đã khắc trọn tim người 

Nguyện sẽ chung tình đến bảy mươi 
Tóc bạc còn thương hình thể loã
Môi hồng vẫn nhớ nụ đào tươi
Hờn ghen tại bởi không thèm cưới
Giận dỗi vì sao chẳng thấy cười
Lãng tử làng Fay nhiều chú đợi
Đâu nào tới lượt chỗ nhà ngươi

MH


 SẮT SON

Lòng son sắt nguyện ở bên người
Giữ trọn câu thề hết thẩy mươi
Dẫu có nghèo eo tình chẳng nhạt
Dù cho khổ cực thiếp luôn cười
Ngàn năm ngõ thệ hoài thơm thảo
Tỷ kiếp cung nguyền mãi đượm tươi
Bão tố trùng khơi nào biệt trở
Muôn đời hạnh phúc... thoả hồn ngươi

HCQ

 
 
CÁC BÀI KHÁC
Để lại tin nhắn để được tư vấn