THƠ HAY

THƠ VỀ CON LỢNNĂM KỶ HỢI NÓI VỀ TRƯ BÁT GIỚI
---------------------------------------
THIÊN BỒNG NGUYÊN SOÁI.

Thiên Bồng nguyên soái gẫm oai phong
Đầy xuống trần gian bởi động lòng
Vai trắng mông tròn điên cả tiết
Giò thon móng đỏ tức ngang hông
Tim gan gắng giữ mình quân tử
Nạc mỡ trêu ngươi ả má hống
Rau cám thôi đành chờ hết kiếp
Đầu đuôi cũng tại cái lưng ong.

Hoàng TuấN - tác giả Đọc Báo Vẹm

TRƯ BÁT GIỚI

(Tập danh: các giống lợn nội)

Ngỡ Mọi thần tiên thích cảnh “nghèo” 
Trư thường Ỷ lại muốn làm theo
Ngoài Đê Ngộ Tịnh đinh ba vớ
Giữa Cỏ Sa Tăng cuốc chĩa khoèo 
Đú đởn đôi bà nơi bản Sóc
Tòng teng mấy ả chỗ chuồng Heo
Yêu tinh dụ dỗ chàng ăn Mán
Suýt nữa đầu thai hoá kiếp Mèo.

Thiện Lê 3 / 2 / 2019
Tập danh các giống heo nội:Heo Mọi, heo Ỷ, heo Đê( của tộc Ê đê), heo Cỏ, heo Sóc, Heo , heo Mán, heo Mẹo( mèo).

NGUYỄN HỮU TRÍ 
CÁC BÀI KHÁC
Để lại tin nhắn để được tư vấn