THƠ HAY

Thượng đỉnh đem bàn cái hạt nhơn

HẬU ..TRƯỜNG 
Thượng đỉnh .. e vì lũ bất nhơn 
Đàng sau vặn cót để ngưng đờn
Ngài Trump quyết chẳng tha trừng phạt 
Cậu Ủn nghe chừng háu đá hơn 
Hiệp ước hòa bình nên bế tắc 
Âm mưu chiến sự trỗi căm hờn 
Bao công sắp cỗ không người nhắm 
Xót cảnh dân tình bụng trống trơn
Nhi Phu
CHUYỆN CHÁNH TRƯỜNG 

Hội nghị bàn dìa: mấy hột nhơn 
Mà căng muốn đứt cọng dây đờn 
Bên này bác Mỹ thề không kém 
Phía nọ anh Triều quyết phải hơn 
Chiến lược hòa bình đang bế tắc 
Âm mưu khủng bố vẫn căm hờn 
Làm rau muống Việt vù tăng giá
Chợ phố hôm nào cũng sạch trơn 
Thanh Phong

HỌP THƯỢNG ĐỈNH

Hai ngài lớn tiếng: Chỉ mình nhơn
Đỏ mặt bừng lên muốn liệng đờn
Ủn cứ xòe tay thề quyết vững
Trâm thì ưỡn bụng bảo còn hơn
Cho phường bạo loạn càng thêm khoái
Để cánh bình an phải nổi hờn
Mấy cụ nhà quê ngồi đặng hắng
E rồi lại bước giữa đường trơn
Phạm Lương

SAU THƯỢNG ĐỈNH

Thượng đỉnh đem bàn cái hạt nhơn 
Rồi nhưng lỗi nhịp điệu tơ đờn
Ngày qua chú bự chưa nào nhượng
Buổi nọ ông gầy lại muốn hơn 
Hạnh phúc loài người - giông bão ủ 
Bình yên thế giới - bóng mây vờn 
Trên vàng dưới cám miền quê Việt 
Giá ngưỡng cao nào cũng trống trơn . 
Nguyễn Văn Liễu
 
Để lại tin nhắn để được tư vấn