THỜI NAY

THƯƠNG LẮM
THƯƠNG LẮM 

Bát vĩ đồng âm OI
***

Cán bộ ông này khổ quá thôi! 
Trăm công nghìn việc hiến dâng đời 
Ngày soi văn bản thân tồi tội
Đêm chạy xe ôm xác rã rời 
Bó chổi làm men bê...cám thối
Chăn gà nuôi lợn xúc...phân hôi
Từng đồng cóp nhặt xây nhà mới 
Gương sáng thanh liêm thấy tuyệt vời 

Đức Lộc Vũ 20/1/18 
CÁC BÀI KHÁC
Để lại tin nhắn để được tư vấn