THƠ HAY

TỘI ÁC ĐONG RỒI


Butthep  - Vết nhục muôn đời kiếp loạn luân  / Ông trời có mắt dấu đen phần / Dâm tà lỡ dại không ân hận / Loạn bậy gian manh đã bất nhân / Diễn kịch mưu mô nghe khí bựa/  Tấn tuồng dối trá ngửi mùi phân / Gieo nhân quả báo luôn kề cận  / “Tội ác đong rồi cả vạn cân”(*)

“Tội ác đong rồi cả vạn cân”

Vết nhục muôn đời kiếp loạn luân 
Ông trời có mắt dấu đen phần 
Dâm tà lỡ dại không ân hận 
Loạn bậy gian manh đã bất nhân
Diễn kịch mưu mô nghe khí bựa 
Tấn tuồng dối trá ngửi mùi phân
Gieo nhân quả báo luôn kề cận 

“Tội ác đong rồi cả vạn cân”(*)

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  Butthep

(*) câu này của TG Bùi Văn Hiệp bài TẤN TRÒ ĐỜI  
CÁC BÀI KHÁC
 •  TẾT HỎNG (10-02-2019)
 •  THƠ VỀ CON LỢN (10-02-2019)
 •  TỨ KHÚC:CHÚC XUÂN (07-01-2019)
 •  ÁNH SÁNG (16-11-2018)
 •  MINH HIỀN (12-11-2018)
 •  VUA TRẦN THÁI TÔNG (07-11-2018)
 •   THƯỢNG TƯỚNG THÁI SƯ TRẦN QUANG KHẢI (07-11-2018)
 •   HOA HẬU TRÁI ĐẤT 2018 (05-11-2018)
 •  SỐNG CHẬM (05-11-2018)
 •  KHUYẾN MẠI HiA RỒ (22-10-2018)
 •  VÌ - NGHÈO- MƠ- SỐNG .... (21-10-2018)
 •  ANH THƯ NƯỚC VIỆT (20-10-2018)
 •  Ê Ế Ế .... (16-10-2018)
 •  ...KẺO BỊ TOI (16-10-2018)
 •  BÓNG CHIỀU SA (08-10-2018)
 • Để lại tin nhắn để được tư vấn