THƠ HAY

Uất ức trong lòng vẫn phải im .


HV - Sao mình chẳng chịu học thằng Kim / Thử chế hạt nhân tạo thế kìm. / Lớn cỡ anh Tàu còn cúi mặt / Mạnh như bác Mỹ phải run tim/ Biển đông vững chí không lo mất/ Núi bắc an tâm chẳng ngại dìm/ Thỉnh thoảng bắn chơi dăm bảy quả…/ Nhưng đừng quên nhé phải “ lai trim”!


SAO KHÔNG HỌC

Sao mình chẳng chịu học thằng Kim
Thử chế hạt nhân tạo thế kìm.
Lớn cỡ anh Tàu còn cúi mặt
Mạnh như bác Mỹ phải run tim
Biển đông vững chí không lo mất
Núi bắc an tâm chẳng ngại dìm
Thỉnh thoảng bắn chơi dăm bảy quả…
Nhưng đừng quên nhé phải “ lai trim”!
HV Xướng  13/06/18

KHÓ HỌC

Ngạo nghễ anh tài cỡ chú Kim
Thời nay mỏi mắt thử đi tìm
Thì ra hiếm kẻ vừa cao vía
Cũng vậy khan người lại lớn tim
Núi Bắc còn lo vài bữa đạp
Trời Nam cũng ngại mấy hôm dìm
Thân gầy sức mọn nên càng khó
Uất ức trong lòng vẫn phải im .

13/6/2018
DoDucChinh   -Họa

BẮC HÀN

Bình Nhưỡng phen này chắc thoát Trung
Làm sao chú Khựa chẳng điên khùng
Nhiều năm núp bóng dân còn khổ
Mấy kỷ che đầu nước vẫn hung
Bé mãi nên đành cam kẻ yếu
Còi lâu chẳng được tiếng anh hùng
Quay đầu phá cũi mà vươn dậy
Bình Nhưỡng phen này chắc thoát Trung . 
CÁC BÀI KHÁC
Để lại tin nhắn để được tư vấn